Як отримати статус УБД? — Адвокатоское Объединение Рябинин, Переверзеви Партнеры

Як отримати статус УБД?

Мар 17, 2023
13:03

Які документи потрібні, щоб отримати статус УБД?

Для отримання статусу учасника бойових дій необхідні документи, перелік яких залежить від часу участі в бойових діях та покладених функцій та часу.

Наприклад, статус учасника бойових дій надається в разі залучення особи до проведення антитерористичної операції чи здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації в Донецькій та Луганській областях на строк не менш як 30 календарних днів, у тому числі за сукупністю днів перебування в районах її проведення.

А захисникам, які брали участь у виконанні бойових (службових) завдань в умовах безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з противником, у проведенні розвідувальних заходів, що підтверджено оперативним штабом з управління антитерористичною операцією чи Об’єднаним оперативним штабом Збройних Сил України (об’єднаним командним пунктом об’єднаних сил), а також які отримали поранення, контузії, каліцтва, що унеможливило подальше виконання ними відповідних завдань (крім випадків необережного поводження із зброєю та ухилення від військової служби шляхом самокалічення або шляхом симуляції хвороби), статус учасника бойових дій надається незалежно від кількості днів залучення їх до проведення антитерористичної операції чи здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації в Донецькій та Луганській областях.

Так, для осіб, які брали участь в антитерористичній операції, потрібен витяг з наказів керівника Антитерористичного центру при СБУ про залучення до проведення антитерористичної операції, витяг з наказів керівника оперативного штабу з управління антитерористичною операцією чи його заступників або керівників секторів (командирів оперативно-тактичних угруповань) про підпорядкування керівнику оперативного штабу з управління антитерористичною операцією в районах її проведення та про прибуття (вибуття) до (з) районів проведення антитерористичної операції, документ про направлення у відрядження до районів проведення антитерористичної операції або інші офіційні документи, видані державними органами, що містять достатні докази про безпосередню участь особи у виконанні завдань антитерористичної операції в районах її проведення.

Для тих, хто отримав поранення, контузії, каліцтва (крім випадків необережного поводження із зброєю та ухилення від військової служби шляхом самокалічення або шляхом симуляції хвороби), до того ж потрібні матеріали спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв.

А для членів руху опору — доповідна записка командира військової частини Сил спеціальних операцій Збройних Сил, відповідального за формування та підтримання відповідного осередку руху опору; витяг із наказу органу військового управління Сил спеціальних операцій Збройних Сил про залучення особи до виконання завдань руху опору; витяги з відповідних розпорядчих документів з питань руху опору, що стосуються поставлених завдань, визначених у доповідній записці.

Для осіб, які отримали поранення, контузії, каліцтва, — свідчення (заява) не менше ніж двох свідків про період безпосередньої участі такої особи у виконанні завдань антитерористичної операції в районах її проведення, підпис на яких повинен бути засвідчений нотаріально, а також медичні документи, що підтверджують отримання особою поранення, контузії, каліцтва під час безпосереднього залучення до виконання завдань антитерористичної операції.

До уваги беруться свідчення (заяви) осіб, підпис на яких повинен бути засвідчений нотаріально, яким встановлено статус учасника бойових дій відповідно до абзацу першого пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та/або статус особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пункту 11 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та які мають документальне підтвердження своєї участі в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях за період, за який вони свідчать.

До періоду безпосереднього виконання особою, які у період до набрання чинності Законом України “Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях” (втратив чинність 07.05.2022) у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, брали безпосередню участь в антитерористичній операції, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення не менше ніж 30 календарних днів, у тому числі за сукупністю днів перебування в районах її проведення, у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною поліцією, Національною гвардією, СБУ та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами, завдань антитерористичної операції в районах її проведення, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях у районах здійснення таких заходів включається період, підтверджений усіма свідками.

Особи, яким було надано статус особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пункту 13 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, але після повторного огляду медико-соціальною експертною комісією не встановлено інвалідність, набувають статусу учасника бойових дій за спрощеним порядком на підставі (але не виключно) копій посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни та витягу з наказу Антитерористичного центру при СБУ про залучення особи до проведенн антитерористичної операції.

Також корисно знати:

Підстави відмови від повістки

ВЛК або з якими хворобами не беруть до армії

Для надання статусу учасника бойових дій:

командири (начальники) військових частин (органів, підрозділів) або інші керівники підприємств, установ та організацій у місячний строк після завершення особами виконання завдань зобов’язані подати на розгляд комісії, утвореної міністерством, центральним органом виконавчої влади чи іншим державним органом, у підпорядкуванні яких перебували військові частини (органи, підрозділи), установи та заклади, у складі яких проходили службу особи, довідки за формою згідно з додатком 1 та документи, передбачені пунктом 4 Порядку, які є підставою для надання особам статусу учасника бойових дій.

Повний перелік необхідних документів перелічено у відповідному порядку, затвердженому урядом, залежно від правового статусу учасника бойових дій.

ГОЛОВНЕ:

Захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції,забезпеченні її проведення,у здійснені заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні її здійснення .

Залучалися до проведення бойових дій на строк не менше ніж 30 календарних днів,у тому числі за сукупністю днів перебування в районах її проведення

Правило 30днів не розповсюджується на:

— осіб, що отримали поранення, контузії, каліцтва, що унеможливило подальше виконання ними відповідних завдань.

-осіб, які брали участь у виконанні бойових завдань в умовах безпосереднього зіткнення.

У разі неподання командиром (начальником) військової частини (органу, підрозділу) або іншим керівником підприємства, установи та організації до комісії документів, необхідних для надання статусу учасника бойових дій, особи, зазначені в абзацах другому і третьому пункту 2 цього Порядку, можуть самостійно звернутися до відповідної комісії.

У разі відмови в наданні статусу учасника бойових дій питання про надання особі зазначеного статусу може повторно виноситися на розгляд комісії за рішенням керівника відповідного міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади чи іншого державного органу, зазначеного у пункті 5 цього Порядку.

Варіант 1 — Через в/ч

Командир в/ч, начальник органу/підрозділу протягом 1 місяця після завершення особою завдань подає довідку та інші документи, які підтверджують участь особи у бойових діях до відповідної відомчої комісії

УВАГА! Якщо місце постійної дислокації в/ч (органу, підрозділу) безпосередньо у районі АТО/ООС, документи командирами/ начальниками подаються на розгляд відомчої комісії не раніше ніж через 30 календарних днів після зарахування осіб до списків в/ч (органу, підрозділу) чи призначення їх на посади.(п.6 Постанови КМУ No413)

Варіант 2- Індивіально.

В разі неподання командиром в/ч документів,особа може самостійно звернутися до відповідної комісії (п.8Постанови КМУ No413)

УВАГА! Документи надсилайте рекомендованим листом з повідомленням або особисто реєструйте звернення у відповідній комісії .

Якщо потрібна консультація  з приводу отримання статусу УБД та в інших питаннях, адвокатське об’єднання “Рябінін, Переверзєв та Партнери ”, обов’язково допоможе.

 

Остались вопросы
Контактная информация
Адрес: Чернигов, улица Магистратская, 13
Телефон (Адвокат Рябинин Денис Дмитриевич):