Стягнення коштів по депозиту. Захист прав вкладників. — Адвокатоское Объединение Рябинин, Переверзеви Партнеры

Стягнення коштів по депозиту. Захист прав вкладників.

Фев 16, 2021
10:02

Стягнення коштів по депозиту. Захист прав вкладників.

Касаційна скарга до фонду гарантування вкладів (ФГВФО), Дельта Банк.

Категория: Адвокат по банковским делам г. Чернигов

 

Вищий адміністративний суд України

01029, місто Київ, вулиця Московська, 8, корпус 5

 

Особа, яка подає касаційну скаргу:

Клієнт Лідія Іванівна

Шевченка 77 с. АДРЕСКорюківський район, Чернігівська обл.

Ідентифікаційний код 1796010646

тел. 0934039250

 

Представник особи, яка подає касаційну скаргу:

Рябінін Денис Дмитрович

14030, Чернігів, 50 років СРСР 18/42

0462(930-261)

 

Особа, яка бере участь у справі 1:

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

01032,м.Київ,
б-p Т. Шевченка, 33-Б

код ЄДРПОУ 21708016

 

Особа, яка бере участь у справі 2: Уповноважена особа Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб на здiйснення тимчасової адміністрації

Кадиров Владислав Володимирович

01014, м. Київ, бульвар Дружби Народів,38.

Справа № 825/3505/15-а

 

КАСАЦІЙНА СКАРГА

на рішення апеляційного адміністративного суду Київської області від 22 грудня 2015 року

(яке отримано 29 грудня 2015 року)

 

 

Постановою Чернігівського окружного адміністративного суду від 12 листопада 2015 року в задоволенні адміністративного позову Клієнт Лідії Іванівни до Уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації ПАТ «Дельта Банк» та ФГВФО про визнання протиправними дії, зобов’язання вчинити певні діївідмовлено в повному обсязі. Апецяційний адміністративний суд м. Києва залишив без змін постанову Чернігівського окружного адміністративного суду.

Суди першої та апеляційної інстанції відмовили у задоволенні позовних вимог через те, що рішення тимчасової адміністрації ПАТ «Дельта Банк», затверджене Відповідачем 1 щодо визнання нікчемним договір банківського вкладу від 22.01.2015 р. №005-24504-220115 є обґрунтованим, та таким, що відповідає нормам законодавства.

Взыскание задолженности.Юридическая помощь при взыскании долгов. (Кредитный адвокат) г. Чернигов, Киев.

Адвокат по хозяйственным делам (арбитражный адвокат) г. Чернигов, Киев.

Позивачкавважає неправильним застосування судом апеляційної інстанції норм матеріального права та порушення норм процесуального права.

Відповідно ст. 211 КАС, підставами касаційного оскарження є порушення судом норм матеріального чи процесуального права.

Судами встановлено, що 22 січня 2015 року між ПАТ «Дельта Банк» (банк) та Клієнт Л.І. (вкладник) укладений договір №005-24504-220115 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий від Миколая» у доларах США, за умовами якого банк відкриває вкладнику вкладний (депозитний) рахунок № 26308112903236, сума вкладу складає 7200 ,00 доларів США, вклад залучається на строк із моменту зарахування вкладу на рахунок, вказаний в п.1.6 цього Договору, та по 21 липня 2015 року включно, процентна ставка на суму вкладу становить 5,5 процентів річних.

Копія платіжного доручення в іноземній валюті від 22 січня 2015 року №44743089 підтверджує факт перерахування на рахунок позивача в банку № 26308112903236 грошових коштів у розмірі 7200,00 доларів США. Згідно даного платіжного доручення платником є КЛІЄНТ О.Л., отримувачем — ПОЗИВАЧКА, банком платника та отримувача є ПАТ «Дельта Банк», призначення платежу — переказ коштів від КЛІЄНТ О.Л.

02 березня 2015 року постановою Правління Національного банку України №150 «Про віднесення публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до категорії неплатоспроможних» ПАТ «Дельта Банк» віднесено до категорії неплатоспроможних.

Виконавчою дирекцією Фонду було прийнято рішення від 02 березня 2015 року №51 «Про запровадження тимчасової адміністрації у Публічному акціонерному товаристві «Дельта Банк» та з 03 березня 2015 року запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено Уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ «Дельта Банк» Кадирова В.В.

Рішеннями Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №71 від 08 квітня 2015 року та №147 від 03 серпня 2015 року строк здійснення тимчасової адміністрації було запроваджено на шість місяців по 02 жовтня 2015 року включно.

Адвокат, юрист по гражданским делам г. Чернигов, Киев.

Регистрация, ликвидация, реорганизация предприятий, выход из «ТОВ» г. Чернигов

Згідно протоколу від 15 вересня 2015 року засідання комісії з перевірки правочинів (договорів) за вкладними операціями АТ «Дельта Банк», призначеної наказом Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в АТ «Дельта Банк» №408 від 29 травня 2015 року, комісія вирішила затвердити результати перевірки, якою виявлено правочини (договори) за вкладними операціями, що є нікчемними згідно п.7 ч.3 ст.38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», перелік яких наведено в додатку №1 до протоколу, в якому зазначений і договір №005-24504-220115, укладений з Позивачкою (№3474 переліку). Також запропоновано Уповноваженій особі видати відповідний наказ щодо виявлення договорів банківського вкладу (депозиту), за якими кошти на вкладні рахунки були перераховані іншими фізичними особами, та які є нікчемними згідно п.7 ч.3ст.38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», та щодо застосування наслідків такої нікчемності.

Наказом Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в АТ «Дельта Банк» Кадирова В.В. від 16 вересня 2015 року №813 застосовано наслідки нікчемності договорів банківського вкладу (депозиту), що є нікчемними з підстав, визначених п.7 ч.3 ст.38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», та перелік яких наведено в додатку №1 до цього наказу, зокрема, договір №005-24504-220115, укладений Позивачкою (№3474 переліку).

02 жовтня 2015 року постановою Правління Національного банку України №664 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «Дельта Банк» вирішено відкликати банківську ліцензію та ліквідувати ПАТ «Дельта Банк».

Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 02 жовтня 2015 року №181 «Про початок процедури ліквідації АТ «Дельта Банк» та делегування повноважень ліквідатора банку» розпочато процедуру ліквідації  АТ «Дельта Банк» з 05 жовтня 2015 року по 04 жовтня 2017 року включно. Призначено Уповноваженою особою Фонду та делеговано всі повноваження ліквідатора АТ «Дельта Банк», визначені Законом, зокрема, статтями 37, 38, 47-51, провідному професіоналу з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності.

Юридическая помощь при расторжении брака г. Чернигов, Киев

Адвокат по уголовным делам г. Чернигов, Киев

 

На адресу позивача представником АТ «Дельта Банк» направлено повідомлення №8821/3295 від 23 вересня 2015 року про нікчемність правочину, а саме договору банківського вкладу (депозиту) №005-24504-220115 від 22 січня 2015 року, укладеного між АТ «Дельта Банк» та ПОЗИВАЧКА, відповідно до п.7 ч.3 ст.38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Позивачка незгодна з висновками судів нижчої інстанції, і вважає незаконними дії Відповідачів з таких підстав:

Правові, фінансові та організаційні засади функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб, повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, порядок виплати Фондом відшкодування за вкладами встановлені Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Частиною першою статті 3 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» визначено, що Фонд є установою, що виконує спеціальні функції у сфері гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку і ліквідації банків у випадках, встановлених цим Законом.

Відповідно до частини першої статті 1 та частини третьої статті 12 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»виконавча дирекція Фонду здійснює управління поточною діяльністю Фонду; виконавча дирекція Фонду має такі повноваження у сфері забезпечення відшкодування коштів за вкладами: 1)   визначає порядок ведення реєстру учасників Фонду; 2)   визначає порядок відшкодування Фондом коштів за вкладами відповідно до розділу V цього Закону; 3)   визначає порядок ведення банками бази даних про вкладників та ведення Фондом відповідної узагальненої бази даних; 4)   приймає рішення про відшкодування коштів за вкладами у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку; 5)   затверджує порядок визначення банків-агентів та визначає на підставі цього порядку банків-агентів; 6)   приймає рішення про оплату Фондом витрат, пов'язаних із процедурою виведення неплатоспроможного банку з ринку, у межах кошторису витрат Фонду, затвердженого адміністративною радою Фонду; 7)   встановлює вимоги до змісту договорів банківського вкладу, договорів банківського рахунка з питань, що стосуються функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб.

Частина перша статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» передбачає, що Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом. Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку. Сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не може бути меншою 200 000 гривень. Адміністративна рада Фонду не має права приймати рішення про зменшення граничної суми відшкодування коштів за вкладами.

За правилами частин першої-третьої статті 27 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» передбачено, що Уповноважена особа Фонду складає перелік вкладників та визначає розрахункові суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду відповідно до вимог цього Закону та нормативно-правових актів Фонду станом на день отримання рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Нарахування відсотків за вкладами припиняється в останній день перед початком процедури виведення Фондом банку з ринку (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», — у день прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку).

Юридические консультации (консультация юриста, адвоката) г. Чернигов

ПОЗОВНА ЗАЯВА про захист прав споживача шляхом стягнення суми депозиту та процентів

Уповноважена особа Фонду протягом одного робочого дня (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», — протягом 15 робочих днів) з дня отримання Фондом рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку формує перелік вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду, з визначенням сум, що підлягають відшкодуванню.

Уповноважена особа Фонду зазначає у переліку вкладників суму відшкодування для кожного вкладника.

Згідно із частиною пятою статті 27 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» протягом трьох робочих днів (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», — протягом 20 робочих днів) з дня отримання Фондом рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку виконавча дирекція Фонду затверджує реєстр вкладників для здійснення виплат гарантованої суми відшкодування відповідно до наданого уповноваженою осо бою Фонду переліку вкладників. Фонд публікує оголошення про відшкодування коштів вкладникам у газетах «Урядовий курєр» або «Голос України» та на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет не пізніше ніж через сім днів з дня отримання Фондом рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Частина шоста статті 27 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» визначає, що уповноважена особа Фонду протягом одного робочого дня (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», — протягом 15 робочих днів) з дня отримання Фондом рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку формує переліки вкладників, кошти яких не підлягають відшкодуванню Фондом відповідно до пунктів 4 — 11 частини четвертої статті 26 цього Закону.

Відповідно до пунктів 3-5 розділу ІІІ Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 серпня 2012 року №14 (далі по тексту — Положення), Уповноважена особа Фонду протягом трьох днів з дня отримання Фондом рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку формує та подає до Фонду повний перелік вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду (додаток 8), із визначенням сум, що підлягають відшкодуванню (далі — Перелік), перелік вкладників, кошти яких не підлягають відшкодуванню Фондом відповідно до пунктів 4 — 6 частини четвертої статті 26 Закону, а також перелік осіб, які на індивідуальній основі отримують від банку проценти за вкладом на більш сприятливих договірних умовах, ніж звичайні, або мають інші фінансові привілеї від банку. Перелік складається станом на день отримання рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку і включає суму відшкодування для кожного вкладника, яка розраховується, виходячи із сукупного обсягу всіх його вкладів у банку та нарахованих процентів (зменшених на суму податку), але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на дату прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів в одному банку. Визначений у Переліку залишок гарантованої суми надається з урахуванням розрахункових сум, сплачених вкладнику протягом дії тимчасової адміністрації у неплатоспроможному банку. Якщо вкладник не отримав свої вклади у межах граничного розміру суми відшкодування протягом дії тимчасової адміністрації за рахунок цільової позики Фонду, така сума відшкодування включається до Переліку. Перелік складається в алфавітному порядку за прізвищами вкладників та подається до Фонду на паперових та електронних носіях разом із супровідним листом. Інформація про вкладника в Переліку має забезпечувати його ідентифікацію відповідно до законодавства. Перелік на паперових носіях (пронумерованих, прошитих) засвідчується підписом уповноваженої особи Фонду та відбитком печатки банку, що ліквідується, на електронних носіях подається на CD-дисках у csv файлі. Дані на паперових та електронних носіях повинні бути ідентичними. Файл csv формується за структурою інформаційного рядка файла «Перелік вкладників» (додаток 9) та за правилами формування csv файлів (додаток 10).

Зразок заперечення на апеляційну скаргу (стягнення аліментів)

 

Подано позов проти військомату про надання відстрочки.

 

Відповідно до пункту 6 розділу ІІІ Положення передбачено, що протягом процедури ліквідації уповноважена особа Фонду може надавати до Фонду додаткову інформацію про вкладників стосовно: зменшення (збільшення) кількості вкладників, яким необхідно здійснити виплати відшкодування; зміни розміру належних їм сум; зміни особи вкладника; змін реквізитів вкладників; змін розміру сум разом із змінами реквізитів вкладників. Додаткова інформація залежно від її типу надається окремими файлами, що формуються згідно з додатками 9 та 10 до цього Положення.

Як передбачено у пунктах 2, 3 розділу IV Положення, Фонд складає на підставі Переліку загальний Реєстр вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду, за формою, наведеною у додатку 11 до цього Положення (далі — Загальний Реєстр). Загальний Реєстр складається на паперових та електронних носіях.

Загальний Реєстр на паперових носіях (пронумерованих, прошитих) підписується відповідальною особою, яка його склала, та засвідчується підписом директора-розпорядника та відбитком печатки Фонду, на електронних носіях — на CD-дисках у csv файлі. Дані на паперових та електронних носіях повинні бути ідентичними. Файл csv формується за структурою інформаційного рядка файла «Загальний Реєстр / Реєстр переказів» (додаток 12) та за правилами формування csv файлів (додаток 10).

Наведені норми законодавства вказують, що процедура визначення вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами, включає наступні етапи: 1)   складення уповноваженою особою Фонду переліку вкладників та визначення розрахункових сум відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду; 2)   передача уповноваженою особою Фонду сформованого переліку вкладників до Фонду; 3)   складення Фондом на підставі отриманого переліку вкладників Загального Реєстру; 4)   затвердження виконавчою дирекцією Фонду Загального реєстру.

Щодо визнання нікчемним договір:

Статтею 204 Цивільного кодексу України визначено, що правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

Згідно з частиною 2 статті 215 Цивільного кодексу України недійсним є правочин, якщо його недійсність встановлена законом (нікчемний правочин). У цьому разі визнання такого правочину недійсним судом не вимагається.

Відповідно до частини першої статті 228 Цивільного кодексу України правочин вважається таким, що порушує публічний порядок, якщо він був спрямований на порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина, знищення, пошкодження майна фізичної або юридичної особи, держави, Автономної Республіки Крим, територіальної громади, незаконне заволодіння ним.

Згідно із частиною другою статті 228 Цивільного кодексу України правочин, який порушує публічний порядок, є нікчемним.

Частина третя цієї статті визначає, що у разі недодержання вимоги щодо відповідності правочину інтересам держави і суспільства, його моральним засадам такий правочин може бути визнаний недійсним. Якщо визнаний судом недійсний правочин було вчинено з метою, що завідомо суперечить інтересам держави і суспільства, то при наявності умислу у обох сторін — в разі виконання правочину обома сторонами — в дохід держави за рішенням суду стягується все одержане ними за угодою, а в разі виконання правочину однією стороною з іншої сторони за рішенням суду стягується в дохід держави все одержане нею і все належне — з неї першій стороні на відшкодування одержаного. При наявності умислу лише у однієї із сторін все одержане нею за правочином повинно бути повернуто іншій стороні, а одержане останньою або належне їй на відшкодування виконаного за рішенням суду стягується в дохід держави.

Для застосування санкцій, передбачених статтею 228 Цивільного кодексу України, необхідним є наявність умислу на укладення угоди з метою, яка завідомо суперечить інтересам держави і суспільства. (наприклад, вчинення удаваного правочину з метою приховання ухилення від сплати податків чи з метою неправомірного одержання з державного бюджету коштів шляхом відшкодування податку на додану вартість у разі його несплати контрагентами до бюджету.)

До таких правочинів відносяться правочини, що посягають на суспільні, економічні та соціальні основи держави, зокрема: правочини, спрямовані на використання всупереч закону комунальної, державної або приватної власності; правочини, спрямовані на незаконне відчуження або незаконне володіння, користування, розпорядження об’єктами права власності українського народу — землею як основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави, її надрами, іншими природними ресурсами (ст. 14 Конституції України); правочини щодо відчуження викраденого майна; правочини, що порушують правовий режим вилучених з обігу або обмежених в обігу об’єктів цивільного права тощо.

Крім того, відповідно до п. 18 постанови Пленуму Верховного Суду України від 06 листопада 2009 року № 9 «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними» при кваліфікації правочину за статтею 228 ЦК має враховуватися вина, яка виражається в намірі порушити публічний порядок сторонами правочину або однією зі сторін. Доказом вини може бути вирок суду, постановлений у кримінальній справі, щодо знищення, пошкодження майна чи незаконного заволодіння ним тощо.

Судами не встановлено доказів існування вироку суду, постановлений у кримінальній справі відносно даного правочину, щодо знищення, пошкодження майна чи незаконного заволодіння ним тощо.

Судами не встановлено доказів існування судового рішення про визнання недійсним договору банківського вкладу (депозиту) від  22 січня 2015 року №005-24504-220115.

Доказами в адміністративному судочинстві, за визначенням частини першої статті   69   Кодексу адміністративного судочинства України, є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення осіб, які беруть участь у справі, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються судом на підставі пояснень сторін, третіх осіб та їхніх представників, показань свідків, письмових і речових доказів, висновків експертів.

Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Бельта Банку» Кадировим В. В. не наведено та не надано доказів, які б свідчили, що зазначений правочин є таким, що порушує публічний порядок чи спрямований на порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина, знищення, пошкодження майна держави.

Правочин, який порушує публічний порядок, є нікчемним.

Разом з тим, доказів на підтвердження нікчемності зазначеного правочину (спрямованості його на порушення прав та свобод особи або держави, незаконне заволодіння майном) уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Український фінансовий світ» Гончаровим С.І. не надано.

Виходячи з цього, судами нижчих інстанцій неправильно застосовані положення вимог ст.228 ЦКУ, в частині визнання договору банківського вкладу від 22.01.2015 р. нікчемним.

Відносно наміру Позивачки отримати пільг, які  прямо не встановлені законодавством або внутрішніми документами банку:

Слід зазначити, що згідно ст. 75 Закону України від 07.12.2000р. № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії проблемного є банківською таємницею.

Постанова Правління Національного банку України від 30.10.2014р. № 692/БТ, якою до ПАТ «Дельта Банк» було застосовано заходи впливу, є банківською таємницею, а тому про неї не було і не могло бути відомо позивачу на момент укладення правочину, що також вказує на добросовісність його дій у спірних правовідносинах.

Крім того, на рахунок Позивачки в банку було внесено 22 січня 2015 року  7 200,00 дол. США з призначенням платежу: переказ коштів. На платіжному дорученні в іноземній валюті міститься підпис уповноваженої особи банку, відтиски штампу банківської установи, зокрема Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» Чернігівське відділення із зазначенням МФО та коду ЄДРПОУ.

Отже, Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб не доведено наявність правових підстав для не включення позивача до переліку вкладників ПАТ «Дельта Банк», які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду, а тому така бездіяльність Уповноваженої особи суперечить приписам Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»  є протиправною. Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Дельта Банк» зобов’язана  надати до Фонду додаткову інформацію про вкладника — Клієнт Лідіїю Іванівну (Позивача), а саме: про суму, що підлягає відшкодуванню Фондом у розмірі 7200,00 долларів США. (сім тисяч двісті доларів США), конвертовану в національній валюті, але не більше гарантованої суми.

В аналогічних справах з аналогічними вимогами (К/800/20942/15, К/800/25636/15, К/800/25636/15, К/800/38050/15 К/800/38809/15  К/800/26830/15 К/800/30250/15) Вищим адміністративним судом України  було задоволено вимоги позивачів.

Виходячи з вищенаведеного, керуючись ст. 210-213, 223,225 КАСУ,

Прошу:

  1. Скасувати постанову Чернігівського окружного адміністративного суду від 12.11.2015 р. та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду по справі від 22.12.2015 р. та ухвалити нове судове рішення, яким позов задовольнити в повому обсязі.

Додатки:

 

  1. Постанова Чернігівського окружного адміністративного суду по справі №825/3506/15-а від 12.11.2015 р.
  2. Ухвала Київського апеляційного адміністративного суду по справі №825/3506/15-а від 22.12.2015 р.
  3. Договір про надання правової допомоги №1219.
  4. Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.
  5. Копі скарги Відповідачам.
  6. Квитанція про сплату судового збору.

 

 

 

«_____» січня   2016р                               Представник позивача Рябінін Д.Д.

 

Адвокат Чернигов, юрист Чернигов, консультациа адвоката Чернигов кращий адвокат

кращий юрист найкращий адвокат найкращий юрист найняти адвоката найняти юриста нанять адвоката написати заяву адвокат написати заяву в суд написати заяву юрист написати позов до суду написать заявление адвокат написать заявление юрист отримати консультацію юриста помощь адвоката помощь юриста послуги адвоката послуги юриста правовая помощь приватний адвокат приватний юрист самый лучший адвокат самый лучший юрист услуги адвоката услуги юриста хороший адвокат хороший юрист частный адвокат частный юрист юридическая консультация  юридическая помощь

 

Остались вопросы
Контактная информация
Адрес: Чернигов, улица Магистратская, 13
Телефон (Адвокат Рябинин Денис Дмитриевич):