Початок, призупинення та звільнення з військової служби. — Адвокатоское Объединение Рябинин, Переверзеви Партнеры

Початок, призупинення та звільнення з військової служби.

Мар 4, 2023
16:03

Хто може укладати контракт з ЗСУ?

 • На військову службу за контрактом на посади рядового,сержантського, старшинського і офіцерського складу приймаються придатні до військової служби за станом здоров’я громадяни України, віком від 18 до 40 років у мирний час (та до 60років у особливий період ),які пройшли професійно-психологічний відбір,відповідають вимогам,визначеним законодавством, та виявили бажання проходити військову службу;
 • громадяни України призивного віку, які не проходили строкової військової служби . військовослужбовці,які проходять строкову військову службу;
 • іноземці та особи без громадянства раніше не судимі та які перебувають в Україні на законних підставах;
 • військовослужбовці,які проходять військову службу за призовом під час мобілізації,на особливий період ;
 • На військову службу за контрактом для потреб ЗСУ можуть бути прийняті військовослужбовці,які визнані ВЛК непридатними до військової служби за наслідками захворювань,поранень (травм, контузій,каліцтв), одержаних під час виконання обов’язків військової служби.За умови,що стан здоров’я таких осіб дозволяє виконувати службові обов’язки відповідно до займаної посади.

На якій строк можно укласти контракт?

На час навчання у ВНЗ — для курсантів вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчаль них закладів;

6 місяців — для осіб,які відслужили не менше 11місяців за при зовом під час мобілізації,на особливий період або за строковою службою та особи,які були звільнені з військової служби під час особливого періоду .

3 роки – для осіб рядового складу;

3-5 років — для осіб сержантського і старшинського складу;

5 років- для курсантів вищих військових навчальних закладів,військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів,підготовка яких здійснюється за державним замовленням,після закінчення цих навчальних закладів.

Для осіб офіцерського с кладу:

2-5 років — для осіб офіцерського складу,яким первинне військове звання присвоєно після проходження повного курсу військової підго товки за програмою підготовки офіцерів запасу або в порядку атестування осіб до присвоєння первинних звань офіцерського складу запасу.

1-5 років – для інших осіб офіцерського складу.

УВАГА!!!! Перевіряйте,щоб в контракті був передбачений строк дії контракту.Обов’язково читайте зміст контракту перед тим,як підписувати.Контракт укладається у двох примірниках.Вимагайте свій примірник контракту.

Як укласти контракт?

Також корисно знати:

Мобілізація жінок. Права та обов’язки жінки військовослужбовця.

Підстави відмови від повістки

 1. Прийти до військового комісаріату (територіального центру комплектування та соціальної підтримки) за місцем обліку (за реєстрацією місця проживання чи перебування)для співбесіди та підбору посади або до військової частини для отримання рекомендаційного листа.Для жінок –обов’язково рекомендаційний лист командира військової частини.
 2. Надати до військового комісаріату (територіального центру комплектування та соціальної підтримки)такі документи:

1) Заяву з проханням щодо прийняття на військову службу за контрактом;

2) письмові згоди на проведення спеціальної перевірки відомостей (у разі необхідності);

3) письмову згоду на проведення професійно-психологічного відбору;

4) копію паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

5) довідку з Національної поліції України про відсутність судимості або її погашення;

6) військовий квиток (для військовозобов’язаних);

7) автобіографія в рукописному і друкованому примірниках;

8) довідка про трудову діяльність;

9) копії документів про освіту;

10) довідку про склад сім’ї та місце реєстрації або фактичного проживання;

11) службову характеристику (з місця роботи або навчання);

12) дві фотокартки розміром 9х12 см.

 1. За направленням військового комісара прибути для проходження військово-лікарської комісії. Отримати довідки:

1) ВЛК щодо придатності до військової служби разом з сертифікатом про проходження профілактичного наркологічного огляду;

2) картку медичного огляду;

3) про відсутність перебування на обліку у психоневрологічному, шкір- венерологічному та тубдиспансері;

4) про відсутність вагітності (для жінок);

5) про визначення групи крові та резус-фактора;

6) про результати аналізів на ВІЛ,сифіліс, гепатитів «В» та «С».

 1. У обласному військовому комісаріаті (територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки)отримати необхідні (визначені) документи для вибуття до навчально го центру (військової частини).
 2. Прибути до навчального центру (військової частини) для укладення контракту (проходження підготовки або перепідготовки) у визначений у приписі строк.

Сума коштів яка виплачується особам після підписання контракту?

20 064 грн (8 прожиткових мінімумів для працездатних осіб) Особам рядового складу.

22 572 грн. (9 прожиткових мінімумів для працездатних осіб) Особам сержантського і старшинського складу .

25 080 грн. (10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб) Особам офіцерського складу.

Військовослужбовці,які уклали контракт та переїхали до нового місця служби з одного населеного пункту в інший у зв’язку з призначенням на посади або зміною місця постійної дислокації військової частини,виплачується підйомна допомога в розмірі місячного грошового забезпечення.У разі, якщо така допомога не була виплачена необхідно звернутись до Командира в/ч з Рапортом.(зразок рапотру див. нижче).

!!! В особливий період підйомна допомога виплачується один раз незалежно від подальшої зміни місця тимча сової дислокації військової частини.

Які соціальні гарантії під час контрактної служби?

Зберігається:

 • місце роботи;
 • посада;
 • середній заробіток -весь період служби за контрактом-не зберігається з 18.07.2022 року
 • зберігається право на пенсію протягом часу служби за контрактом. Після звільнення зі служби виплата пенсії такій особі здійснюється з урахуванням додаткової вислуги років від часу її призову на військову службу.
 • зберігається право на щорічну відпустку;
 • ЗУ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» розповсюджуються всі
 • гарантії за цим законом.

У разі переміщення по службі військовослужбовця з однієї військової частини до іншої для дальшого проходження військової служби дія контракту про проходження військової служби не припиняється. Окремі умови контракту за новим місцем служби можуть бути переглянуті та засвідчені підписами сторін контракту.

Припинення (розірвання)контракту.

Чи можуть під час дії особливого періоду військовослужбовці звільнитись з контрактної служби ?

Так, на таких підставах:

У зв’язку із закінченням строку контракту;

За станом здоров’я;

За віком – у разі досягнення граничного віку перебування на військовій;

У зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів (у разі неможливості такого використання на службі)

Через сімейні обставини (якщо не висловили бажання продовжувати військову службу)

Через службову невідповідність;

У зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду,яким призначено покарання у виді позбавлення волі,обмеження волі,позбавлення військового звання чи позбавлення права займати певні посади;

У зв’язку з позбавленням військового звання у дисциплінарному порядку;

У зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем.

У зв’язку з набранням законної сили судовим рішенням,яким військовослужбовця притягнуто до адміністративної відповідальності та накладено стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю,що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

У зв’язку з неможливістю призначення на іншу посаду у разі прямого підпорядкуван ня близькій особі ;

У зв’язку із застосуванням заборони,передбаченої Законом України «Про очищення влади»;

Іноземці та осіб без громадянства,які не пройшли випробувальний строк;

Особи,які уклали контракт на строк до закінчення особливого періоду,та прослу жили 24 місяці.

Особи,яким продовжили дію контракту до закінчення особливого,та які переслужили 18 місяців.

Якщо потрібна консультація спеціалістів з приводу мобілізації та інших питаннях , адвокатське об’єднання “Рябінін, Переверзєв та Партнери ”, обов’язково допоможе.

Остались вопросы
Контактная информация
Адрес: Чернигов, улица Магистратская, 13
Телефон (Адвокат Рябинин Денис Дмитриевич):