Зразок запиту до бюро технічної інвентаризації. — Адвокатоское Объединение Рябинин, Переверзеви Партнеры

Зразок запиту до бюро технічної інвентаризації.

Фев 16, 2021
09:02

Коли під час провадження виникає потреба в отриманні документів (технічної документації, правовстановлюючих документів),

досить зручно їх можна витребувати з органів БТІ.

Послуги є  платними.

 

 

НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

АДВОКАТ

Рябінін Денис Дмитрович

Свідоцтво № 664 від 07 вересня 2012 року

 

 

 

 

 

 

14030, м. Чернігів, вул. 50 років СРСР, 18/42

 

Чернігівське районне БТІ

14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 108

 

адвоката Рябініна Дениса Дмитровича,

14030, м. Чернігів, вул. 50 років

СРСР, 18/42,

тел. 0934039250, 0966994888

представляю інтереси Особа 1

 

 

АДВОКАТСЬКИЙ ЗАПИТ

(в порядку ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську

діяльність»)

 

Згідно договору про надання правової допомоги №1218 від 09.08.2015р. Особа 1 адвокатом Рябініним Денисом Дмитровичем надається правова допомога щодо представництва прав та законних інтересів в судах, а також в інших державних органах з приводу визнання спільної власності на будинок.

На підставі ст.ст. 20, 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012р. № 5076, прошу :

1. Надати копію договору купівлі-продажу на житловий будинок за адр: Адреса:

1. Адвокатський запит — письмове звернення адвоката до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об’єднань про надання інформації, копій документів, необхідних адвокату для надання правової допомоги клієнту.

До адвокатського запиту додаються посвідчені адвокатом копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, ордера або доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги. Вимагати від адвоката подання разом з адвокатським запитом інших документів забороняється.

2. Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, яким направлено адвокатський запит, зобов’язані не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію, копії документів, крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом.

У разі якщо адвокатський запит стосується надання значного обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду адвокатського запиту може бути продовжено до двадцяти робочих днів з обґрунтуванням причин такого продовження, про що адвокату письмово повідомляється не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання адвокатського запиту.

У разі якщо задоволення адвокатського запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як десять сторінок, адвокат зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір таких витрат не може перевищувати граничні норми витрат на копіювання та друк, встановлені Кабінетом Міністрів України.

3. Відмова в наданні інформації на адвокатський запит, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом, крім випадків відмови в наданні інформації з обмеженим доступом.

Додаток:

 

1. Копія свідоцтва №664 від 07.09.2012р. про право на зайняття адвокатською діяльністю Рябініна Д.Д. на 1 арк.

2. Оригінал ордеру на представництво інтересів особа 1 серія ЧН№003365 від 02.09.2015р. на 1 арк.

3. Копія договору про надання правової допомоги №1155 від 09.06.2015 на 3 арк.

 

«______» _____________ 2015р.

 

Адвокат           ________________                              Рябінін Д.Д.

 

Остались вопросы
Контактная информация
Адрес: Чернигов, улица Магистратская, 13
Телефон (Адвокат Рябинин Денис Дмитриевич):