Затверджено новий тимчасовий порядок погодження проекту землеустрою — Адвокатоское Объединение Рябинин, Переверзеви Партнеры

Затверджено новий тимчасовий порядок погодження проекту землеустрою

Окт 18, 2020
19:10

Постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 р. № 580 було затверджено Тимчасовий порядок взаємодії між територіальними органами Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру на період реалізації пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки територіальними органами Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру під час погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки (далі – Тимчасовий порядок). Тимчасовий порядок почав діяти 01.10.16 р.

Вказаним порядком було запущено пілотний проект Міністерства аграрної політики та продовольства, Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру щодо взаємодії між територіальними органами Держгеокадастру під час погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

Для того, щоб затвердити проект землеустрою, починаючи з 01.10.16 р. розробник проекту землеустрою відтепер повинен подати до територіального органу Держгеокадастру за місцем розташування земельної ділянки оригінал проекту землеустрою у паперовому та електронному вигляді, засвідчивши його ЕЦП.

В свою чергу, Система електронного документообігу Держгеокадастру за принципом випадковості обирає територіальний орган Держгеокадастру, який здійснюватиме погодження проекту землеустрою, та не пізніше наступного робочого дня з дня надходження проекту землеустрою передає відповідному територіальному органу Держгеокадастру отримані матеріали.

Таким чином, розгляд та погодження або відмова у погодженні проектів землеустрою здійснюються працівниками територіальних органів Держгеокадастру, які вибрані за принципом випадковості системою електронного документообігу Держгеокадастру.

Не пізніше 5 днів, з дня надходження проекту землеустрою, експерт Держгеокадастру повинен підготувати висновок, скріпити його ЕЦП та зареєструвати в системі електронного документообігу Держгеокадастру.

Оригінал висновку в електронній формі надсилається електронною поштою розробнику у строк, що не перевищує одного робочого дня з дня його реєстрації у системі електронного документообігу Держгеокадастру.

Територіальний орган Держгеокадастру за місцем розташування земельної ділянки у строк, що не перевищує одного робочого дня після реєстрації у системі електронного документообігу Держгеокадастру висновку, роздруковує його, завіряє роздрукований висновок печаткою та подає його розробнику разом з оригіналом проекту землеустрою у паперовому вигляді.

Слід зазначити, розробнику проекту надано можливість відстежувати стан погодження проекту землеустрою за допомогою офіційного веб-сайту Держгеокадастру шляхом введення реєстраційних атрибутів, зазначених на копії опису, який видається при поданні проекту.

У разі надання висновку про відмову в погодженні проекту землеустрою розробник після усунення зауважень та пропозицій може подати його для погодження відповідно до вимог цього Порядку.

Крім того, Тимчасовим положенням, встановлені вимоги до працівників територіальних органів Держгеокадастру, які здійснюють розгляд та погодження проекту землеустрою. Такі працівники повинні:

  • відповідати критеріям, установленим статтею 23 Закону України “Про державну експертизу землевпорядної документації”;
  • скласти кваліфікаційний іспит у Держгеокадастрі;
  • бути визначені експертами державної експертизи

Строк для оцінки успішності даного проекту встановлено – 01.03.17 р., після чого будуть підбиті підсумки його ефективності та внесені відповідні корективи.

Остались вопросы
Контактная информация
Адрес: Чернигов, улица Магистратская, 13
Телефон (Адвокат Рябинин Денис Дмитриевич):