Затримання поліцією по новому? Адміністративне затримання особи — Адвокатоское Объединение Рябинин, Переверзеви Партнеры

Затримання поліцією по новому? Адміністративне затримання особи

Окт 18, 2020
04:10

Здебільшого пересічний громадянин знайомий з терміном адміністративне затримання через здійснення органами внутрішніх справи своїх повноважень, оскільки основна маса адміністративних правопорушень, при вчиненні яких може провадитись адміністративне затримання, віднесена до компетенції органів внутрішніх справ.

Розглянемо більш детально адміністративні затримання органами внутрішніх справ.

02.07.15 р. набув чинності Закон України «Про Національну поліцію», в той час як старий Закон про міліцію втратив чинність. Також Постановою КМУ від 16.09.15 р. №730 було ліквідовано міліцію та утворено національну поліцію.

За часів функціонування міліції траплялися непоодинокі випадки, коли на вулиці до звичайних громадян підходила міліція та вимагала надати для перевірки документи, що посвідчують особу, а у випадку їх відсутності провадилось адміністративне затримання для встановлення особи.

Яким тепер буде адміністративне затримання? Спробуємо розібратись у даній статті.

Відповідно до п.8 ч.1 ст. 23 ЗУ «Про Національну поліцію», поліція відповідно до покладених на неї завдань, у випадках, визначених законом, здійснює провадження у справах про адміністративні правопорушення, приймає рішення про застосування адміністративних стягнень та забезпечує їх виконання;

Здійснення адміністративного затримання є поліцейським заходом.

Частина 2 ст. 29 ЗУ «Про Національну поліцію» визначає, що поліцейський захід застосовується виключно для виконання повноважень поліції. Обраний поліцейський захід має бути законним, необхідним, пропорційним та ефективним.

Крім того, вказаним законом визначено, що поліція зобов’язана:

 • поважати і не порушувати права і свободи людини;
 • керуватися принципом верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.
 • забезпечувати дотримання прав і свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, а також міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, і сприяє їх реалізації.

Обмеження прав і свобод людини допускається виключно на підставах та в порядку, визначених Конституцією і законами України, за нагальної необхідності і в обсязі, необхідному для виконання завдань поліції. Здійснення заходів, що обмежують права та свободи людини, має бути негайно припинене, якщо мета застосування таких заходів досягнута або немає необхідності подальшого їх застосування.

З викладеного вбачається, що  у новому законі законодавець значну увагу приділив забезпеченню та дотриманню прав і свобод людини та громадянина, що повинно позитивно сказатись на кількості випадків порушень прав людини правоохоронними органами.

Випадки коли може бути здійснено адміністративне затримання, згідно ст.260 КУпАП:

 1.  з метою припинення адміністративних правопорушень, коли вичерпано інші заходи впливу;
 2. встановлення особи;
 3. складення протоколу про адміністративне правопорушення у разі неможливості складання його на місці вчинення правопорушення, якщо складення протоколу є обов’язковим;
 4. забезпечення своєчасного і правильного розгляду справ та виконання постанов по справах про адміністративні правопорушення;

Остання редакція статті 260 КУпАП відбулась 02.03.15 р. на підставі Закону N 222-VIII ( 222-19 ), а отже підстави для адміністративного затримання залишились незмінними, внаслідок чого підставою затримання може бути навіть банальна відсутність у особи документів які посвідчують особу.

Проте у зв’язку з оновленням правоохоронних органів, яке включає в себе і зміну особового складу та з урахуванням змін до Законодавства яке регулює їх діяльність є надія на зменшення випадків зловживань співробітниками правоохоронних органів своїми повноваженнями.

Порядок адміністративного затримання:

Порядок адміністративного затримання визначений у ст. 261 КУпАП, згідно  якої  про адміністративне затримання складається протокол, в якому повинно бути зазначено:

 • дата і місце його складення;
 • посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка склала протокол;
 • відомості про особу затриманого;
 • час і мотиви затримання.

Протокол підписується посадовою особою, яка його склала, і затриманим. У разі відмовлення затриманого від підписання протоколу в ньому робиться запис про це.

Про місце перебування особи, яку було затримано повинно бути негайно повідомлено її родичам, а на прохання особи також власник відповідного підприємства, установи, організації

Ким здійснюється адміністративне затримання:

 1. Органами внутрішніх справ (Національною поліцією) з наступних підстав: вчинення дрібного хуліганства, вчинення насильства в сім’ї, порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, та в інших випадках;
 2. органами прикордонної служби, у разі незаконного перетинання або спроби незаконного перетинання державного кордону України, порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї та в інших випадках;
 3. старшою у місці розташування охоронюваного об’єкта посадовою особою  воєнізованої охорони — при вчиненні правопорушень, зв’язаних з посяганням на охоронювані об’єкти, інше;
 4. посадовими особами Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, у  разі вчинення військовослужбовцями, військовозобов’язаними та резервістами під час проходження зборів, а також працівниками Збройних Сил України під час виконання ними службових обов’язків дрібного хуліганства,  злісної непокори законному розпорядженню чи вимозі посадової особи Військової служби правопорядку у Збройних Силах України та інше;
 5. органами Служби безпеки України — при  порушенні законодавства про  державну  таємницю або здійсненні незаконного доступу до інформації в автоматизованих  системах,  зберіганні спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації;
 6. посадовими особами органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів у  разі  вчинення  прихованої  від  огляду передачі  або  спроби  передачі  будь-яким  способом  особам, яких тримають у слідчих ізоляторах і  установах виконання покарань, алкогольних  напоїв,  лікарських  та  інших засобів, що викликають одурманювання, а також інших заборонених для передачі предметів;
 7. посадовими  особами,  уповноваженими  на  те  центральним органом  виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, — при порушенні законодавства про перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства і транзитний проїзд через територію України.

Слід зазначити ст. 262 КУпАП визначає, що адміністративне затримання може  провадитися  лише органами (посадовими особами),  уповноваженими  на  те  законами України. Тобто, к прикладу, органи прикордонної служби не можуть здійснити адміністративне затримання особи, яка розпиває спиртні напої у громадському місці, оскільки відповідні повноваження є тільки у поліції.

Строки адміністративного затримання

Відповідно до ч.1 263 КУпАП, Адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, може тривати не більш як три години.

Адміністративне затримання більше ніж на три години здійснюється на підставах визначених ч.2,3 ст. 263 КУпАП.

Остались вопросы
Контактная информация
Адрес: Чернигов, улица Магистратская, 13
Телефон (Адвокат Рябинин Денис Дмитриевич):