ЗАПЕРЕЧЕННЯ НА ПОЗОВ про стягнення боргу по кредитному договору та звернення стягнення на предмет іпотеки — Адвокатоское Объединение Рябинин, Переверзеви Партнеры

ЗАПЕРЕЧЕННЯ НА ПОЗОВ про стягнення боргу по кредитному договору та звернення стягнення на предмет іпотеки

Фев 16, 2021
09:02

Новозаводський районний суд м.Чернігова

                                                           суддя Маслюк Н.В.

 

                                    Позивач:     Публічне акціонерне товариство «Універсал

                                                          Банк»

04114, м.Київ, вул.Автозаводська, 54/19

 

Відповідач-1:      ОСОБА 1

14000, ______________

 

Відповідач-2:      ОСОБА 1 Петро Анатолійович

14000, ______________

 

Відповідач-3:      ОСОБА 1 Світлана Валентинівна

Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, ______________

вул. Лісова, 12/4

 

Відповідач-4:      ОСОБА 2 Світлана Анатоліївна

14000, м.Чернігів, ______________

 

Відповідач-5:      Особа 3 Наталія Миколаївна

______________, вул.Московська, 48/17

 

 

Справа №751/9422/15-ц

                                                                          Провадження №2/751/1951/15

 

ЗАПЕРЕЧЕННЯ НА ПОЗОВ

про стягнення боргу по кредитному договору та звернення стягнення на предмет іпотеки

 

Ухвалою Новозаводського районного суду м.Чернігова від 20.10.2015 року було відкрито провадження у справі у складі головуючого судді Маслюк Н.В. за позовом ПАТ «Універсал Банк» (далі-Банк або Позивач) до ОСОБА 1 Людмили Миколаївни, ОСОБА 1 Петро Анатолійовича, ОСОБА 1 Світлани Валентинівни, ОСОБА 2 Світлани Анатоліївни, Особа 3 Наталії Миколаївни про стягнення боргу по кредитному договору та звернення стягнення на предмет іпотеки.

За цим позовом Банку, ОСОБА 1, як Відповідач-1, заборгувала Банку суму коштів у розмірі 12985,36 доларів США з тих підстав, що отримала у 2007 році кредит  у розмірі 15000 доларів США зі сплатою 13,45% річних з кінцевим терміном повернення 25.09.2025 року. З цієї суми: 291,52 доларів США є сума простроченої заборгованості по кредиту, 12095,62 доларів США – сума дострокового стягнення по кредиту, 598,22 доларів США – заборгованість по сплаті відсотків.

Судове засідання по справі призначене на 05 листопада 2015 року на 10 год. 00 хв.

В позовній заяві Позивачем зазначене, що в забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором ______________від 26 вересня 2007 року Позивачем укладено 4 договори поруки, а саме:

  • між Позивачем та ОСОБА 1 Петром Анатолійовичем укладено договір поруки від 28 травня 2014 року б/н;
  • між Позивачем та ОСОБА 1 Світланою Валентинівною укладено договір поруки від 28 травня 2014 року б/н;
  • між Позивачем та ОСОБА 2 Світланою Анатоліївною укладено договір поруки від 28 травня 2014 року б/н;
  • між Позивачем та Особа 3 Наталією Миколаївною укладено договір поруки від 26 вересня 2007 року №35-1/812П-07.

Ознайомившись з позовними вимогами Банку, ОСОБА 1 Світлана Валентинівна (Відповідач-3) вважає їх незаконними, необгрунтованими, перекрученими та такими, які наведені з надуманих підстав виходячи з наступного.

           Аналіз позову:

Свої вимоги Банку мотивує тим, що ОСОБА 1, як Відповідач-1, заборгувала Банку суму коштів у розмірі 12985,36 доларів США з тих підстав, що отримала у 2007 році кредит  у розмірі 15000 доларів США зі сплатою 13,45% річних з кінцевим терміном повернення 25.09.2025 року. З цієї суми: 291,52 доларів США є сума простроченої заборгованості по кредиту, 12095,62 доларів США – сума дострокового стягнення по кредиту, 598,22 доларів США – заборгованість по сплаті відсотків.

До позову наданий графік розрахунку заборгованості; копія виписки по рахунку; копія заяви на видачу готівки; копія кредитного договору ______________від 26.09.2007 року; копії додаткових угод до кредитного договору від 10.04.2009 року, 21.04.2009 року, 10.06.2010 року, 18.06.2010 року та 28.05.2014 року; копія договору поруки від 27.05.2014 року ОСОБА 2 С.А., ОСОБА 1 С.В., ОСОБА 1 П.А.; копія договору поруки №с35-1/812П-07 та додаткові угоди від 25.04.2009 року та 18.06.2010 року; копія вимог та докази направлення Відповідачам по справі.

1. Однак в даному позові Позивачем не зазначено, а скільки сплатила Відповідач-1 Банку коштів, якими сумами, якими датами, коли, кому за кредитним договором та які суми залишилися несплаченими основного боргу та процентів, і як Банк розраховував проценти відповідно до основного боргу кредиту.

Також якими доказами Позивач вищевказане обгрунтовує в розумінні ст.ст.57-60 ЦПК України. З тексту позову  видно, що Відповідач-1 винен суму боргу у розмірі 12985,36 доларів США. Але звідки вона взялася та не вказано Позивачем в позові істотні умови виникнення боргу, з якого часу Відповідач-1 почав порушувати умови кредитного договору.

Виходячи з ч. 4 ст. 60 ЦПК України суд має перевірити належним чином розрахунок заборгованості за кредитним договором, наданий Позивачем; встановити момент виникнення заборгованості на підставі допустимих доказів, а також часткову сплату боргу за кредитом за відповідні періоди часу.

Тобто, вважаю, витребувати у Банка та просити суд зобов’язати ПАТ «Універсал Банк» надати сторонам у справі  та суду повний розрахунок  суми боргу з вказанням дати початку прострочки кредиту, суми часткової сплати за кредитом та періоду заборгованості станом на момент подання позову та з підтвердженням відповідними доказами.

2. Також Банк посилається на копії виписки з особового рахунку №22039579090001 відповідно до яких здійснено погашення кредитної заборгованості Відповідачем-1 згідно кредитного договору ______________від 26.09.2007р. за період з 17.10.2007 року по 02.07.2015 року.

Згідно вищевказаних виписок з особового рахунку остання сплата заборгованості згідно кредитного договору ______________від 26.09.2007р. здійснена Відповідачем-1 – 07.05.2008 року.

3. Далі, як зазначає Банк, у разі порушення боржником зобов’язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність.

Позивачем в позові вказано що, в забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором ______________від 26.09.2007р. між Банком та ОСОБА 2 Світланою Анатоліївною (Відповідач-4) укладено договір поруки від 28 травня 2014 року б/н, копію якого додано до позову.

Водночас Позивачем додано до позову копію вимоги до ОСОБА 2 Світлани Анатоліївни від 09 червня 2015 року в якій вказано, що з метою забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором, між Банком та ОСОБА 2 Світланою Анатоліївною укладено договір поруки №35-1/815П-07 від 26 вересня 2007 року, відповідно до якого ОСОБА 2 С.А. (Відповідач-4) зобов’язалась відповідати перед Банком за належне виконання Позичальником усіх його зобов’язань, що виникли з кредитного договору. На підставі викладеного, Банк вимагає від поручителя негайно сплатити прострочену заборгованість за кредитним договором.

Однак Позивачем не додано до позову вищезазначений договір поруки №35-1/815П-07 від 26 вересня 2007 року, який укладений між Банком та ОСОБА 2 Світланою Анатоліївною, та зміст цього доказу неможливо дослідити та оцінити відповідно.

Тобто, вважаю, витребувати у Банка та просити суд зобов’язати ПАТ «Універсал Банк» надати сторонам у справі та суду договір поруки №35-1/815П-07 від 26 вересня 2007 року, який укладений між Банком та ОСОБА 2 Світланою Анатоліївною.

4. Крім того, Позивачем в позові вказано що, в забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором ______________від 26.09.2007р. між Банком та Особа 3 Наталією Миколаївною (Відповідач-5) укладено договір поруки №35-1/812П-07 від 26 вересня 2007 року, з додатковими угодами від 21 квітня 2009 року та від 18 червня 2010 року, копії яких додано до позову.

Згідно з п. 3 Договору поруки №35-1/812П-07 від 26 вересня 2007 року, з додатковими угодами від 21 квітня 2009 року та від 18 червня 2010 року, поручитель і боржник несуть солідарну відповідальність перед кредитором.

Пунктом 4.2 Договору поруки ______________від 26.09.2007р., з додатковими угодами від 21 квітня 2009 року та від 18 червня 2010 року, передбачено, що порука припиняється із припиненням всіх зобов’язань боржника за кредитним договором, що забезпечуються такою порукою.

Пунктом 2.4 Кредитного договору ______________від 26.09.2007р., зі змінами та доповненнями, передбачено, що під терміном «дата погашення щомісячних платежів» сторони розуміють останній робочий день, що передує 10 числу кожного місяця.

До  позову Банком долучено копію вимоги від 09 червня 2015 року, у якій Позивач повідомляє Особа 3 Наталію Миколаївну (Відповідач-5), що у зв’язку з порушенням боржником ОСОБА 1 Людмилою Миколаївною (Відповідач-1) зобов’язання за кредитним договором, банк відповідно до ч.2 ст. 1050 ЦК України і підпункту 5.2.4 Кредитного договору використав право вимагати дострокового повернення кредиту і зобов’язав виконати  вимогу достроково на шістдесят перший день  з моменту її отримання.

Водночас вищевказана вимога не була отримана Особа 3 Наталією Миколаївною (Відповідач-5), оскільки вона була направлена Банком за адресою: м.Чернігів, вул..Курська, буд.59, за якою Особа 3 Н.М. не зареєстрована та не проживає.

Належною поштовою адресою Особа 3 Н.М. (Відповідач-5) є м.Житомир, вул.Московська, буд. 48, кв. 17, яка вказана в договорі поруки ______________від 26.09.2007р., з додатковими угодами від 21 квітня 2009 року та від 18 червня 2010 року, копії паспорта Відповідача-5, які додані до позову, та в самому позові.

Вирішуючи питання про усунення розбіжностей у застосуванні судом касаційної інстанції ч. 2 ст. 1050 ЦПК України, Верховний Суду України в постанові № 6-190цс14 від 21 січня 2015 року зазначив наступне.

Відповідно до вимог ч. 2 ст.1050 ЦК України у разі, якщо договором встановлений обов’язок позичальника повернути позику частинами, то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 559 ЦК України порука припиняється після закінчення строку, встановленого у договорі поруки. У разі, якщо такий строк не встановлено, порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання основного зобов’язання не пред’явить вимоги до поручителя.

У разі зміни кредитором на підставі ч. 2 ст. 1050 ЦК України строку виконання основного зобов’язання, передбачений ч. 4 ст. 559 ЦК України шестимісячний строк підлягає обрахуванню від цієї дати.

Таким чином, договором поруки ______________від 26.09.2007р., з додатковими угодами від 21 квітня 2009 року та від 18 червня 2010 року,  не визначено строк, після закінчення якого порука припиняється, оскільки умовами цього договору встановлено, що він діє до повного припинення всіх зобов’язань боржника за кредитним договором. А у зв’язку із порушенням Відповідачем-1 зобов’язань за кредитним договором, у Банку виникло право щодо дострокового погашення заборгованості за кредитом та сплата процентів за користування кредитом, що впливає на визначення початку перебігу строку пред’явлення вимоги до поручителя.

Оскільки у договорі поруки ______________від 26.09.2007р., з додатковими угодами від 21 квітня 2009 року та від 18 червня 2010 року, відсутня умова щодо терміну дії поруки, то кредитор звернувся до суду з позовом до поручителя з порушенням шестимісячного строку, передбаченого ч. 4 ст. 559 ЦК України, адже право вимоги за кредитним договором у Позивача виникло з автоматичного дострокового припинення кредитного договору, що настало через прострочення боржником сплати процентів.

Отже, порука Особа 3 Наталії Миколаївни є припиненою, яка встановлена договором поруки ______________від 26.09.2007р., з додатковими угодами від 21 квітня 2009 року та від 18 червня 2010 року, за виконання ОСОБА 1 Людмилою Миколаївною зобов’язань за кредитним договором ______________від 26.09.2007р.

5. Позивачем в позові вказано що, в забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором ______________від 26.09.2007р. між Банком та ОСОБА 1 Петром Анатолійовичем (Відповідач-2) укладено договір поруки від 28 травня 2014 року б/н, копію якого додано до позову.

Водночас Позивачем додано до позову копію вимоги до ОСОБА 1 Петром Анатолійовичем від 09 червня 2015 року в якій вказано, що з метою забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором, між Банком та ОСОБА 2 Світланою Анатоліївною укладено договір поруки №35-1/811П-07 від 26 вересня 2007 року, відповідно до якого ОСОБА 1 П.А. (Відповідач-2) зобов’язалась відповідати перед Банком за належне виконання Позичальником усіх його зобов’язань, що виникли з кредитного договору. На підставі викладеного, Банк вимагає від поручителя негайно сплатити прострочену заборгованість за кредитним договором.

Однак Позивачем не додано до позову вищезазначений договір поруки №35-1/811П-07 від 26 вересня 2007 року, який укладений між Банком та ОСОБА 1 Петром Анатолійовичем, та зміст цього доказу неможливо дослідити та оцінити відповідно.

Тобто, вважаю, витребувати у Банка та просити суд зобов’язати ПАТ «Універсал Банк» надати сторонам у справі та суду договір поруки №35-1/811П-07 від 26 вересня 2007 року, який укладений між Банком та ОСОБА 1 Петром Анатолійовичем.

Статтею 554 ЦК України передбачено, що у разі  порушення  боржником зобов’язання забезпеченого порукою, боржник  і поручитель відповідають перед кредитором  як солідарні боржники.

Особи, які спільно дали поруку, відповідають перед кредитором солідарно, якщо інше не встановлено договором поруки (ч.3 ст.554 ЦК України).

Виходячи з аналізу зазначеної правової норми поручителі, які спільно поручились, відповідають перед кредитором солідарно. У разі укладення декількох договорів поруки на виконання одного й того самого зобов’язання ч.3 ст.554 ЦК України не застосовується.

На підставі викладеного та ст.ст. 57-60, 119 ЦПК України, ст. 554, 559, 1050 ЦК України,

ПРОШУ:

  1. Зобов’язати ПАТ «Універсал Банк» надати сторонам у справі та суду повний розрахунок суми боргу з вказанням дати початку прострочки кредиту, суми часткової сплати за кредитом та періоду заборгованості станом на момент подання позову, а також з підтвердженням відповідними доказами.
  2. Зобов’язати ПАТ «Універсал Банк» надати сторонам у справі та суду договір поруки №35-1/815П-07 від 26 вересня 2007 року, який укладений між Банком та ОСОБА 2 Світланою Анатоліївною.
  3. Зобов’язати ПАТ «Універсал Банк» надати сторонам у справі та суду договір поруки №35-1/811П-07 від 26 вересня 2007 року, який укладений між Банком та ОСОБА 1 Петром Анатолійовичем.
  4. Відмовити у позові ПАТ «Універсал Банк» до Особа 3 Наталії Миколаївни про стягнення заборгованості по кредитному договору у солідарному порядку у розмірі 12985,36 доларів США — в повному обсязі.

 

Додаток:

 

1. Копія договору про надання правової допомоги від 30.10.2015р. №1218 на 3 арк.

2. Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю від 07.09.2012р. №664 на 1 арк.

 

 

«______» _______________2015 року                                _____________ Рябінін Д.Д.

 

Остались вопросы
Контактная информация
Адрес: Чернигов, улица Магистратская, 13
Телефон (Адвокат Рябинин Денис Дмитриевич):