Взыскание материального и материального ущерба в рамках уголовного производства — Адвокатоское Объединение Рябинин, Переверзеви Партнеры

Взыскание материального и материального ущерба в рамках уголовного производства

Апр 29, 2021
21:04

До Новозаводського районного  суду

м. Чернігова

Суддя: Кузьмін М.І.

Позивач:     Потерпілий  Особа1

Відповідач: Обвинувачений

кримінальна справа №_______________

Ціна позову: 10000,00 гр.(десять тисяч гривень)

 

Цивільний позов

Про відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок вчинення злочину

/у порядку ст. 128 і ст. 129 КПК України/

 

У провадженні Новозаводського районного суду м. Чернігова знаходиться кримінальна справа №12015270000000036 за обвинуваченням Особа1 за ст. 368 КК України.

У встановленому законом порядку я визнаний в справі потерпілим. Даним злочином мені та моїй сім ´ї  завдано моральну шкоду.

Відповідно ст. 127 КПКУ, шкода, завдана кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням, може бути стягнута судовим рішенням за результатами розгляду цивільного позову в кримінальному провадженні.
Визначаючи розмір завданої моральної шкоди, я враховував:

Характер та  час страждань – довгий час я знаходжусь в стані стресу та моральних страждань, не можу повноцінно вести життя.

На час скоєння злочину я перебував на строковій службі у в.ч. Т0500 у м. Чернігові. Обвинувачений Особа1 був мойм прямим начальником – командиром навчальної роти. Хоч я і був призваний на строкову службу весною 2013 року, але через бойові дії на сході країни, проведення мобілізації та дію особливого періоду – переслужив встановлені терміни служби  біль ніж на 9 місяців. Я не міг знати коли мене звільнять в запас та я повернуся додому. Моє моральне становище було вкрай тяжке.

Важко згадувати, як Особа1 вимагав з мене на з мого вітчима Особа1 неправомірну вигоду в розмірі 4000 грн. Обвинувачений постійно вимагав гроші, усіляко принижував мене перед моїми товаришами, іншими солдатами. Залякував мене тим, що я знаходжуся у його прямому підпорядкуванні, і він може робити зі мною все, що захоче. Тим самим він шантажував мого вітчима. Від вітчима про цю ситуацію дізналася моя мати, яка через злочинну поведінку обвинуваченого переносила тяжкі душевні страждання.

Відповідно до п. 3 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 31.03.1995 року № 4 «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» – «…під моральною шкодою слід розуміти втрати немайнового характеру внаслідок моральних чи фізичних страждань, або інших негативних явищ, заподіяних фізичній особі незаконними діями або бездіяльністю інших осіб».

Після мого звернення  із заявою до обласного управління СБУ Чернігівської області моєму вітчиму довелося їхати до Чернігова.  До того суворий сімейний бюджет нашої родини з цієї підстави довелося урізати, позбавити родину того, на що ми розраховували.

Це все спричинило виникнення пригніченого стану в мене та моєї родини, внаслідок чого я почав нервово відноситися до оточуючого світу та людей.

Тяжкість моїх переживань та переживань моєї родини  посилилась тим фактом, що дана ситуація виникла з вини та прямого умислу людини, під владою якої я знаходився.

Тяжкість нанесеної психологічної травми  — вчинення протиправних дій Особа1.  визвало у мене тяжку психологічну травму та психологічний розлад, який до сих пір не пройшов; довгий час прийшлось переносити тяжкі моральні страждання. Внаслідок отриманих психологічних травм я довгий час знаходжусь в тяжкому хворобливому стані. Довгий час не можу вести нормальний спосіб життя, порушилась душевна рівновага, порушилися зв’язки із оточуючими, стало неможливо продовжувати активний спосіб життя.

Загальновідомим є той факт, що психологічний і фізичний стан людини залежить від ряду факторів зовнішнього оточуючого середовища, які спричиняють вплив на такий стан.

Враховуючи присутність психологічно травмуючого фактору (неправомірних дій відповідача), користуючись принципами розумності та справедливості, розмір моральної шкоди дорівнює 10000,00грн. Ціна враховує в себе усі страждання, які довелося перенести мені та членам моєї родини, зокрема: порушення звичайного способу життя, негативного впливу на стан здоров’я, а також моральних страждань, пов’язаних з противоправними діями обвинуваченого Яцуна С.М.

Визначену суму моральної шкоди у розмірі 10000,00 грн., я вважаю мінімальною компенсацією за перенесені мною душевні страждання.

Відповідно до ч. 1 ст. 1177 Цивільного кодексу України шкода, завдана фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення, відшкодовується відповідно до закону.

Згідно ч. 4 ст. 128 Кримінального процесуального кодексу України форма та зміст позовної заяви повинні відповідати вимогам, встановленим до позовів, які пред’являються у порядку цивільного судочинства. Такі вимоги наведені у ст. 119 і ст. 120 Цивільного процесуального кодексу України. Цей цивільний позов підготовлено з урахуванням встановлених вимог.

За правилами ст. 61 Кримінального процесуального кодексу України цивільним позивачем у кримінальному провадженні зокрема є фізична особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, та яка в порядку, встановленому цим Кодексом, пред’явила цивільний позов. Права та обов’язки цивільного позивача виникають з моменту подання позовної заяви органу досудового розслідування або суду.

Згідно ст. 62 Кримінального процесуального кодексу України цивільним відповідачем у кримінальному провадженні може бути зокрема фізична, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану злочинними діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, та до якої пред’явлено цивільний позов у порядку, встановленому цим Кодексом. Права та обов’язки цивільного відповідача виникають з моменту подання позовної заяви органу досудового розслідування або суду. Оскільки саме злочинними діями обвинуваченого Яцуна С.М. мені завдано шкоди, то його зазначено цивільним відповідачем.

Згідно п. 6 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір» від сплати судового збору звільняється позивач за подання позову про відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок вчинення злочину. Тому за подання цього позову судовий збір мною не сплачено.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 61, 62, ч. 2 ст. 127, ст. ст. 128, 129, Кримінального процесуального кодексу України, ст. ст. 119, Цивільного процесуального кодексу України, –

прошу:

 

1. Прийняти до провадження суду у кримінальному провадженні кримінальна справа №___________________ цей цивільний позов.

2. Визнати мене – потерпілого Особа1, цивільним позивачем по даному кримінальному провадженню кримінальна справа№ ____________________

3. Визнати обвинуваченого Особа1 цивільним відповідачем у цьому кримінальному провадженні кримінальна справа №_________________

4. Відшкодувати мені, Особа1  моральну шкоду в розмірі 10000, 00 грн (десять тисяч) гривень.

 

Додатки:

 

1. Копія цивільного позову. – 3 арк

Остались вопросы
Контактная информация
Адрес: Чернигов, улица Магистратская, 13
Телефон (Адвокат Рябинин Денис Дмитриевич):