Стягнення боргу по розписці — Адвокатоское Объединение Рябинин, Переверзеви Партнеры

Стягнення боргу по розписці

Апр 30, 2021
12:04

Як показує практика — однієї з найбільш часто розглянутих судами категорій цивільних справ є стягнення боргу по розписці.  Алгоритм стягнення грошових коштів по розписці (або договору позики) складається з декількох етапів. Для успішного їх проходження ми рекомендуємо звернутися до грамотного адвоката. Якщо ж з якихось причин ви не бажаєте цього робити, дотримуйтеся наступного порядку дій:

1) Подача позовної заяви. Позовна заява повинна бути подана протягом трьох років з моменту порушення ваших прав (тобто дня, коли гроші мали бути повернуті), відповідати вимогам Цивільно-процесуального кодексу і обов’язково містити: найменування суду; відомості про сторони (про позивача, про відповідача і про третіх осіб); обставини передачі грошових коштів, дані про свідків з вашого боку; вказівка ​​на порушення відповідачем строків повернення боргу (повністю або його частини); сума, яку ви просите стягнути; посилання на норми Цивільного та Цивільно-процесуального законодавства, які застосовуються у вашій справі; прохання суду про стягнення боргу та відсотків додаються до позову документи і докази. Крім того, до позовної заяви необхідно додати розрахунок, підлягають стягненню з боржника неустойки і відсотки за користування чужими грошовими коштами, а також сплатити державне мито, розмір якого залежить від суми позову. У разі, якщо позовну заяву складено з порушенням (в тому числі при неправильному розрахунку суми боргу), вона повертається судом і залишається без розгляду. В іншому випадку, позов приймається судом і починається другий етап — судовий розгляд.

2) Судовий процесс. Після отримання позовної заяви та прийняття справи до провадження суд починає підготовку до судового засідання. Копії позовної заяви вручаються відповідачу, проводиться попереднє судове засідання, сторони викликаються до суду, з’ясовується наявність клопотань у сторін, призначаються експертизи. В ході розгляду справи по суті сторони представляють докази. При цьому не варто забувати, що докази сторонами надаються самостійно, тобто сторони повинні самі доводити ті обставини, на які вони вказують і спростовувати докази своїх супротивників. Результатом розгляду справи є судове рішення. При позитивному рішенні суду в ньому буде вказана сума боргу, що підлягає стягненню з відповідача.

3) Виконавче провадження. Після набрання чинності рішення суду позивач вправі отримати виконавчий лист, який пред’являється до відділу федеральної служби судових приставів за місцем проживання відповідача. Після цього цим державним органом повинні бути вжиті всі заходи з примусового виконання рішення суду. Однак, з огляду на завантаженість і часто, несумлінне ставлення працівників до своїх обов’язків, не завжди їх дії є повними і правильними. Тому, свої права потрібно вміти захищати, в цьому вам допоможуть наші кваліфіковані спеціалісти, які вміло знайдуть вихід з вашої проблемної ситуації.

Остались вопросы
Контактная информация
Адрес: Чернигов, улица Магистратская, 13
Телефон (Адвокат Рябинин Денис Дмитриевич):