Що таке посвідка на тимчасове проживання в Україні — Адвокатоское Объединение Рябинин, Переверзеви Партнеры

Що таке посвідка на тимчасове проживання в Україні

Дек 5, 2021
04:12

Посвідка на тимчасове проживання — це документ, що засвідчує особу іноземця або особи без громадянства та підтверджує законні підстави для тимчасового проживання в Україні.

Такий документ оформлюється іноземцям та особам без громадянства, які досягли 16-річного віку. Відомості про дитину, яка прибула разом з батьками в Україну для тимчасового проживання і не досягла віку 16 років, зазначаються у свідоцтві одного з батьків. Далі відповідаємо на найпоширеніші питання щодо отримання посвідки.

Правову допомогу в оформленні такого документа ви можете отримати, звернувшись до адвокатського об’єднання «Рябінін, Переверзєв і партнери». Послуга включає:

 • Консультацію.
 • Підготовку пакету документів.
 • Подання документів до органів Державної міграційної служби.
 • Контроль процесу оформлення документа.
 • Супровід при отриманні.

Чи потрібно для оформлення тимчасової посвідки на проживання отримувати візу?

Громадянам Азербайджану, Білорусі, Грузії, Молдови, Росії, Узбекистану візу отримувати не потрібно, громадяни інших країн для оформлення посвідки на проживання в Україні зобов’язані отримати довгострокову візу (типу Д).

Ця вимога не поширюється на іноземців у випадках:

Прийняття рішення про оформлення документів для вирішення питання про визнання іноземця біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

Обміну посвідки по закінченню терміну дії, якщо іноземець подав заяву в термін, не пізніше ніж за 15 робочих днів до закінчення терміну дії посвідки.

Отримання тимчасової посвідки на проживання вперше дітьми іноземців, які:

 • прибули в Україну з метою возз’єднання сім’ї з громадянами України;
 • прибули в Україну з метою возз’єднання сім’ї з іноземцем, який легально перебуває на території України та отримав посвідку на проживання;
 • укладають шлюб з громадянами України, перебуваючи на території України;
 • за умови, що на момент досягнення віку 16 років ці діти перебували на території України на законних підставах і звернулися за отриманням тимчасового дозволу на проживання протягом одного місяця з дня досягнення 16 років.

Куди звертатися для оформлення посвідки на проживання в Україні?

Заяву про оформлення такої посвідки необхідно подавати до територіальних органів або підрозділу Державної міграційної служби за місцем проживання.

Який термін видачі посвідки на тимчасове проживання?

Документ видається в строк до 15 робочих днів з дня отримання заяви про його оформлення або обмін у зв’язку з закінченням терміну дії (необхідно подати документи для обміну не пізніше ніж за 15 робочих днів до закінчення терміну дії посвідки).

Що робити після отримання тимчасової посвідки на проживання?

Не пізніше ніж через 30 календарних днів з моменту отримання тимчасової посвідки іноземець зобов’язаний зареєструвати місце проживання, для чого потрібно звернутися до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) або в територіальний підрозділ Державної міграційної служби за місцем проживання із заявою, згідно з якою отримати реєстрацію (прописку), яка зазначається у посвідці. У разі зміни місця проживання потрібно його перереєструвати та повідомити про це в міграційну службу.

В яких випадках можуть відмовити у видачі посвідки на тимчасове проживання в Україні?

Рішення про відмову іноземцю у видачі посвідки приймається в разі:

 • Необхідності забезпечення національної безпеки або охорони громадського порядку.
 • Необхідності охорони здоров’я, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, які проживають в Україні.
 • Коли паспортний документ іноземця підроблений, зіпсований, не відповідає встановленому зразку або належить іншій особі.
 • Умисного введення в оману або наявності підроблених документів.

Коли виявлені факти невиконання іноземцем рішення суду або органів державної влади, уповноважених накладати адміністративні стягнення, або він має інші майнові зобов’язання перед державою, фізичними або юридичними особами, включаючи ті, які пов’язані з попереднім видворенням за межі України, в тому числі після закінчення терміну заборони на подальший в’їзд в Україну.

В інших випадках, передбачених законодавством.

В яких випадках можуть анулювати тимчасову посвідку на проживання в Україні?

Документ анулюється територіальним органом або підрозділом Державної міграційної служби, який його видав, у випадках:

 • Отримання від органу Національної поліції, іншого органу виконавчої влади (який в межах наданих йому повноважень забезпечує дотримання вимог законодавства про правовий статус іноземців та осіб без громадянства) інформації про те, що посвідку видано на підставі неправдивих відомостей, підроблених або недійсних документів.
 • Отримання мотивованого клопотання приймаючої сторони про скасування посвідки (в тому числі в разі звільнення іноземця з займаної посади) або припинення діяльності приймаючої сторони — юридичної особи.
 • Коли іноземець засуджений в Україні до позбавлення волі.
 • Коли дії іноземця загрожують національній безпеці, громадському порядку, здоров’ю, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, які проживають в Україні.
 • Коли уповноваженим органом прийнято рішення про примусове повернення іноземця або його примусове видворення за межі України.
 • В інших випадках, передбачених законодавством.

Протягом 5 робочих днів з дня надходження відомостей, які є підставою для анулювання посвідки, начальником територіального органу або підрозділу Державної міграційної служби або його заступником приймається рішення про скасування дозволу на проживання.

Не пізніше 5 днів з дня прийняття рішення про анулювання посвідки територіальним органом або підрозділом Державної міграційної служби, який прийняв таке рішення, копія такого документа видається іноземцю під розписку або надсилається рекомендованим листом йому і приймаючій стороні.

Протягом 1 місяця з дня отримання копії особа, щодо якої прийнято рішення про анулювання дозволу, має здати посвідку, зняти з реєстрації місце проживання і виїхати за межі України.

Протягом 5 робочих днів з дня прийняття відповідного рішення територіальний орган або підрозділ Державної міграційної служби інформує Державну міграційну службу та Адміністрацію Держприкордонслужби про анулювання тимчасової посвідки на проживання.

Анульований дозвіл на проживання, виявлений у пункті пропуску через державний кордон, вилучається посадовою особою Держприкордонслужби протягом 10 робочих днів і направляється для знищення за місцем його видачі.

Що робити, якщо термін дії тимчасового дозволу на проживання закінчився?

Після закінчення терміну дії тимчасового дозволу на проживання в Україні іноземець зобов’язаний в 7-денний термін зняти з реєстрації місце проживання і виїхати за межі України. При цьому дозвіл на проживання передається приймаючій стороні, яка зобов’язана повернути його в територіальний орган або підрозділ Державної міграційної служби, яким він був виданий.

Повернути тимчасову посвідку на проживання потрібно протягом 10 днів з моменту зняття з реєстрації. Неповернутий документ вважається недійсним.

Чи можна продовжити термін дії тимчасової посвідки на проживання?

Термін дії тимчасового дозволу може бути продовжений необмежену кількість разів шляхом його обміну за наявності підстав, передбачених законом.

У разі прийняття позитивного рішення про обмін попередній бланк дозволу вилучається працівником територіального органу (підрозділу) Державної міграційної служби, а замість нього видається нова посвідка, в яку потрібно перенести позначку про зареєстроване місце проживання.

Важливо! Штамп про отримання тимчасового дозволу на проживання більше не вноситься до паспортного документа іноземця.

Чи потрібно вносити зміни в посвідку?

У разі якщо протягом строку дії дозволу на тимчасове проживання змінилися відомості в документах, які були надані при його отриманні, нові дані необхідно подати до територіального органу або підрозділу Державної міграційної служби, що видав документ, в такі строки:

 • протягом 1 місяця з моменту настання змін, якщо відомості змінилися в паспорті;
 • протягом 10 днів, якщо відомості змінилися в інших документах.

У яких випадках потрібно робити обмін тимчасової посвідки на проживання в Україні?

Обмін тимчасової посвідки на проживання здійснюється в разі:

 • Закінчення її терміну дії.
 • Зміни прізвища, імені та по батькові іноземця.
 • Встановлення факту невідповідності внесених в посвідкуданих записам в інших документах.
 • Непридатності документа до використання (пошкодження з різних причин, або якщо не вистачає місця для проставлення відміток).
 • Зміни підстави видачі посвідки.

Зазначені документи іноземець подає не пізніше ніж через 1 місяць після виникнення відповідних підстав. Посвідка на тимчасове проживання, обмін якої не здійснено у встановлені терміни, визнається недійсною.

Остались вопросы
Контактная информация
Адрес: Чернигов, улица Магистратская, 13
Телефон (Адвокат Рябинин Денис Дмитриевич):