Приватбанк «просто так» заблокував 58 тисяч гривень. Судовий процесс дійшов до Верховного Суду — Адвокатоское Объединение Рябинин, Переверзеви Партнеры

Приватбанк «просто так» заблокував 58 тисяч гривень. Судовий процесс дійшов до Верховного Суду

Апр 30, 2021
12:04

Читаючи обставини справи, як клієнт приватбанку неволею напружуусь.

Обставини справи коротко викладені. Для ідентифікації рішення  — номер в єдиному реєстрі 520/15589/15-ц.

Судами встановлено, що рахунок № НОМЕР_1, відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», належить ОСОБА_1 та доступний залишок коштів на ньому складає 58 523,74 грн.

З метою перевірки походження грошових коштів, які надійшли на вищевказаний рахунок у період з 01 січня по 14 вересня 2015 року, банком на адресу позивача було направлено запит щодо надання відповідних документів. У зв’язку з відсутністю зазначеної інформації банк зупинив обслуговування рахунку № НОМЕР_1.

На звернення позивача банк повідомив їй про неможливість задоволення вимог у зв’язку з відсутністю документів, що підтверджують походження грошових коштів.

Відповідно до статті 1074 ЦК України обмеження прав клієнта щодо розпоряджання грошовими коштами, що знаходяться на його рахунку, не допускається, крім випадків обмеження права розпоряджання рахунком за рішенням суду або в інших випадках, встановлених законом, а також у разі зупинення фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, передбачених законом.

 

—-Нормативні акти——

 

Судами досліджено надані ПАТ КБ «ПриватБанк» докази того, що в період з 01 січня по 14 вересня 2015 року обіг коштів позивача за її рахунком склав 1 676 016 грн        35 коп., у зв’язку з чим банк на виконання вимог вищевказаних Законів здійснив запит ОСОБА_1 щодо надання документів на підтвердження походження вказаних грошових коштів.

Судами встановлено, що позивачем зазначених документів банку надано не було.

Враховуючи встановлену судами відсутність у банку інформації (офіційних документів), необхідної (необхідних) для ідентифікації, верифікації, вивчення клієнта, уточнення інформації про клієнта, а також для виконання цим суб’єктом первинного фінансового моніторингу інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, дії відповідача щодо зупинення фінансових операцій за рахунком позивача відповідали вказаним вище вимогам чинного законодавства України та не свідчать про порушення зобов’язань за договором банківського рахунка.

Однак вказані дії ПАТ КБ «ПриватБанк» щодо зупинення фінансових операцій за рахунком клієнта мають відповідати усім вимогам Закону № 1702-VII.

—-Нормативні акти——

Установлено, що неодноразові звернення позивача до ПАТ КБ «ПриватБанк» позитивного результату не дали, у зв’язку з чим 04 жовтня 2015 року вона письмово звернулася до відповідача щодо надання інформації про причини блокування відкритого на її ім’я поточного рахунка та негайного розблокування карткового рахунку і поновлення усіх фінансових операцій за рахунком.

На зазначене звернення 25 січня 2016 року ПАТ КБ «ПриватБанк» надав відповідь, обмежившись лише повідомленням позивача про право банку на здійснення перевірки клієнта з посиланням на статтю 64 Закону України «Про банки і банківську діяльність», статтю 9 Закону  № 1702-VII, а також пропозицією надати документи, що підтверджують походження грошових коштів, які надійшли на рахунок в період з        01 січня по 14 вересня 2015 року.

Судами також встановлено, що ПАТ КБ «ПриватБанк» належним чином не обґрунтував правомірність блокування поточного рахунку, відкритого на ім’я позивача, представник банку не надав відомостей та доказів того, що кошти на рахунок ОСОБА_1 надійшли злочинним шляхом. Також не надано належних та допустимих доказів звернення із заявою до правоохоронних органів про незаконні, на думку банку, дії клієнта за наслідками блокування карткового рахунка. Рахунок заблоковано без повідомлення та згоди ОСОБА_1 Кошти позивача залишалися заблокованими на час розгляду справи судами.

Повно та всебічно дослідивши обставини справи, перевіривши їх доказами, які оцінено на предмет належності, допустимості, достовірності, достатності та взаємного зв’язку, установивши, що дії відповідача щодо обмеження права користування поточним картковим рахунком шляхом його блокування не відповідали вимогам законодавства, зокрема Закону  № 1702-VII, суди дійшли обґрунтованого висновку про задоволення позовних вимог та стягнення коштів на користь позивача.

Доводи касаційної скарги про те, що банк має право прийняти рішення про зупинення здійснення операцій з використанням певного електронного платіжного засобу за наявності певних обставин, не дають підстав для скасування оскаржуваних судових рішень, оскільки таке право банку має бути реалізовано у відповідності з вимогами Закону  № 1702-VII, які ПАТ КБ «Приватбанк» порушило, що обґрунтовано встановлено судами попередніх інстанцій.

Посилання в касаційній скарзі на те, що судами не було дано оцінки факту ненадання позивачем відповіді на запит банку, на правильність оскаржуваних судових рішень не впливають, оскільки ненадання такої відповіді клієнтом банку, не є підставою для блокування його рахунку понад встановлені Законом  № 1702-VII строки. ПАТ «КБ «ПриватБанк» належним чином не обґрунтувало правомірність блокування карткового рахунку, відкритого на ім’я позивача, не надало належних та допустимих доказів звернення із заявою до правоохоронних органів про незаконні дії клієнта, про порушення позивачем вимог законодавства, за наслідками чого було заблоковано її картковий рахунок без її повідомлення та згоди.

Інші наведені у касаційній скарзі доводи зводяться до незгоди з висновками судів попередніх інстанцій стосовно установлення обставин справи, містять посилання на факти, що були предметом дослідження й оцінки судами, які їх обґрунтовано спростували. В силу вимог вищевказаної статті 400 ЦПК України суд касаційної інстанції не вправі встановлювати нові обставини та переоцінювати докази.

Передбачених частиною третьою статті 400 ЦПК України підстав для виходу за межі доводів та вимог касаційної скарги Верховним Судом не встановлено.

Згідно з частиною першою статті 410 ЦПК України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення — без змін, якщо визнає, що рішення ухвалено з додержанням норм матеріального та процесуального.

Оскаржувані судові рішення відповідають вимогам закону й підстави для їх скасування відсутні.

Керуючись статтями 400, 409, 410, 416 ЦПК України, Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного цивільного суду

ПОСТАНОВИВ:

Касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» залишити без задоволення.

Остались вопросы
Контактная информация
Адрес: Чернигов, улица Магистратская, 13
Телефон (Адвокат Рябинин Денис Дмитриевич):