Позовна заява проти військомату (адвокат Чернігів) — Адвокатоское Объединение Рябинин, Переверзеви Партнеры

Позовна заява проти військомату (адвокат Чернігів)

Апр 30, 2021
12:04

Чернігівський окружний адміністративний суд

14005, м. Чернігів, вул. Київська, 23

 

Позивач:  Омельяненко Юрій Олександрович

15505, Чернігівська область, Чернігівський район,

с. Киїнка, вул. Перемоги, 95

тел. 0939287079

 

Відповідач:     Чернігівський об’єднаний міський військовий комісаріат

14013, м. Чернігів, вул. О. Молодчого, 15

тел. (04622) 3-13-15

 

АДМІНІСТРАТИВНИЙ  ПОЗОВ

про визнання протиправними дій та зобов’язати вчинити дії

 

08 квітня 2015 року Позивач звернувся до Чернігівського об’єднаного міського військового комісаріату з заявою про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. Правовою підставою подання заяви Позивач вказав абзац дев’ятий частини першої статті 23 Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», яким визначено, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані, зокрема:

— зайняті постійним  доглядом  за особами,  що його потребують,

відповідно до законодавства  України,  в  разі  відсутності  інших

осіб, які можуть здійснювати такий догляд.

06 травня 2015 року Відповідач надав Позивачу лист №2455, яким відмовив в задоволенні заяви про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

Чернігівський об’єднаний міський військовий комісаріат обґрунтував свою відмову в задоволенні заяві Позивача тим, що в наданому переліку документів доданих до заяви є відомості про те, що крім Позивача наявні інші особи, які можуть здійснювати постійний догляд за особою, яка його потребує, тому відповідно до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» відсутні підстави для надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

Позивач вважає дії Чернігівського об’єднаного міського військового комісаріата незаконними, якими відмовлено в задоволенні заяви Омельяненко Юрія Олександровича про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та необґрунтованими.

В обґрунтування позовних вимог Позивач зазначає наступне:

08 квітня 2015 року Омельяненко Юрій Олександрович при поданні заяви про надання відстрочки від призову на військову під час мобілізації Позивач надав Відповідачу документи щодо свого батька Омельяненко Олександра Івановича, який потребує постійного  догляду

відповідно до законодавства  України.

Положеннями абзацу дев’ятого частини першої статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» передбачено, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані, зайняті постійним  доглядом  за особами,  що його потребують, відповідно до законодавства  України,  в  разі  відсутності  інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд.

Так, в обґрунтування свої заяви Позивач надав Відповідачу наступні документи: довідку Чернігівської обласної медико-соціальної експертної комісії серія МСЕ-ЧНВ №205636 від 28.02.2012 року, яка видана Омельяненко Олександру Івановичу в тому, що він є інвалідом другої групи. Причина інвалідності: захворювання пов’язане з виконанням обов’язків з виконанням військової служби по ЛНА на ЧАЕС. Висновком про умови та характер праці Омельяненка Олександра Івановича визначено, яка йому протипоказана робота, що потребує швидкої адекватної реакції. Підставою видачі довідки є акт №335 огляду у МСЕК.

Посвідчення, яке видане Чернігівською обласною державною адміністрацією серія А № 110384 від 20.03.2012 р., згідно з яким,  мій батько, Омельяненко Олександр Іванович є особою, що постраждала внаслідок Чоронобильської катастрофи (категорія 1).

Посвідчення, яке видане Управлінням праці та соціального захисту населення Чернігівської райдержадміністрації серія Є № 114041 від 29 лютого 2012 року, згідно з яким, мій батько, Омельяненко Олександр Іванович є інвалідом другої групи і має право на пільги, встановлені законодавством України для ветеранів війни-інвалідів.

Крім того, згідно довідки від 06.04.2015 року №382 про отримання допомоги, відповідно до якої я  перебуваю на обліку в управлінні соціального захисту населення Чернігівської районної державної адміністрації, та мені відповідно чинного законодавства призначено допомогу компенсацію непрацюючій особі по догляду за інвалідом  другої групи Омельченко Олександром Івановичем, 1963 р.н.

Згідно довідки про склад сім’ї, яка видана Киїнської сільської радою № 692 від 06.05.2015 р., зазначено, що разом зі мною (Позивачем) проживають: батько – Омельяненко Олександр Іванович (інвалід 2 групи) Омельяненко Надія Петрівна, бабуся – Попсій Марія Петрівна 1934 р.н.

Відповідно довідки, яка видана комунальним закладом «Чернігівський районний центр ПМСД» Лікарська-консультативна комісія №134/9 від 18 лютого 2015р., моїй бабусі Попсій Марії Петрівні, 1934 р.н., зокрема зазначено, що вона потребує стороннього догляду та соціальну допомогу постійно, а також нездатна до самообслуговування.

Водночас довідкою № 25 від 05.05.2015 р., встановлено, що моя мати Омельяненко Надія Петрівна постійно працює вчителем початкових класів Улянівського навчально-виховного комплексу з 29 серпня 2006р. по даний час.

Отже, виходячи із змісту наданих Відповідачу документів та ч. 1 ст.23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Позивач вважає, що є підстави для надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

Проте, Чернігівським об’єднаним міським військовим комісаріатом було порушено право Омельяненко Юрія Олександровича на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, яке повинно бути захищено судом.

Відповідно до ч. 2 ст.19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно із частино 1 статті 71 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу.

Частина 2 статті 71 КАС України визначає, що в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта  владних повноважень обов’язок  щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Враховуючи зазначене, вважаю позовні вимоги є обґрунтованими, а докази, які б доводили правомірність дій Відповідача відсутні.

Керуючись ст. ст. 2, 3, 18, 19, 20, 106, 162 Кодексу адміністративного судочинства України, абзацом дев’ятим частини першої ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»,

ПРОШУ:

 

1. Визнати незаконним дії Чернігівського об’єднаного міського військового комісаріату відносно відмови Омельяненку Юрію Олександровичу в наданні відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

2. Зобов’язати Чернігівський об’єднаний міський військовий комісаріат надати Омельяненко Юрію Олександровичу відстрочку від призову на військову службу  під час мобілізації з підстави, яка визначена абзацом дев’ятим частини першої ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

3. Судові витрати покласти на Відповідача.

 

Додатки:

 

1. Лист-відповідь Чернігівського об’єднаного міського комісаріату. – 1 арк.

2. Довідка Чернігівської обласної медико-соціальної експертної комісії серія МСЕ-ЧНВ №205636 від 28.02.2012 – 1 арк.

3. Посвідчення Сер. А № 110384, від 20.03.2012 р. – 1 арк.

4. Посвідчення Сер Є № 114041, від 29 лютого 2012 року. – 1 арк.

5. Довідка про отримання допомоги. – 1 арк.

6. Довідка  № 692 від 06.05.2015 р. – 1 арк.

7. Довідка про стан здоров’я, № 134/9,  від 18 лютого 2015р. – 1 арк.

8. Довідка № 25 від05.05. 2015 р. – 1 арк.

9. Оригінал квитанції про сплату судового збору – 1 арк.

 

 

«___» травня 2015р.                      ____________      Омельяненко Ю.О.

Остались вопросы
Контактная информация
Адрес: Чернигов, улица Магистратская, 13
Телефон (Адвокат Рябинин Денис Дмитриевич):