ПОЗОВНА ЗАЯВА про захист прав споживача шляхом стягнення суми депозиту та процентів — Адвокатоское Объединение Рябинин, Переверзеви Партнеры

ПОЗОВНА ЗАЯВА про захист прав споживача шляхом стягнення суми депозиту та процентів

Апр 29, 2021
21:04

 

Славутицький міський суд Київської області

                                                      07100, Київська область, м. Славутич,

                                                      Ленінградський квартал, 3-А

                                                       Позивач:

                      Представник Позивача:  Рябінін Денис Дмитрович

                                                                   14030, м. Чернігів, вул. 50 років СРСР, 18/42

                                                                   тел. 0637208225

            ВідповідачПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

                                  «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ»

                                                                   04071, м. Київ, вул. Хорива, 11-А

                                                                   Код ЄДРПОУ 24214088

                                                                   тел. (044) 498-25-73

                                                             Ціна позову: 15770,00 доларів США., що відповідно

                                                             до офіційного курсу НБУ на день подання позову

                                                             складає 331170,00 грн.

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

 про захист прав споживача шляхом стягнення суми депозиту та

процентів

 

22 січня 2015 року між Особаом Євгенієм Едуардовичем (далі – Позивач) та публічним акціонерним товариством «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» (далі – Відповідач) укладено договір № 5919-44.20 банківського вкладу в іноземній валюті «Новорічні свята 2015» (далі – Договір).

Сума вкладу становить 15627,00 доларів США. Термін внесення вкладу – 22 січня 2015 року (п. 2.1 Договору).

Позивачем згідно квитанцій №1642 від 04.02.2015р. на суму 32 доларів США та №8821 від 02.03.2015р. на суму 111 доларів США були внесені кошті на депозитний рахунок Відповідача всього на суму 143 доларів США.

Отже, сума вкладу Позивача з урахуванням зазначеного становить 15770 доларів США.

Термін повернення банківського вкладу є 22 квітня 2015 року. З настанням терміну повернення вкладу грошові кошти повертаються вкладнику шляхом перерахування їх на рахунок №2620850586003 відкритий в банку (п. 2.4 Договору).

Відповідно до п. 2.3 Договору розмір процентів по вкладу залежить від строку перебування вкладу на рахунку та встановлюється наступним чином: з 1-го по 30-й день – 12% річних; з 31-го дня до 60-й день – 11% річних; з 61-го дня по дату зазначену в п.п.2.4 цього Договору – 10% річних.

Проценти за користування вкладом виплачуються щомісячно, 1-го числа місяця, наступного за тим, за який вони нараховані шляхом перерахування коштів на рахунок №2620850586003 відкритий в банку.

На виконання умов Договору, Позивач вніс Відповідачу в іноземній валюті на відкритий в банку рахунок №2630550586032 депозитний вклад у розмірі 15770,00 доларів США, що підтверджується меморіальним ордером №8 від 22 січня 2015 року та квитанціями №1642 від 04.02.2015р. і №8821 від 02.03.2015р.

Згідно з п. 4.6 Договір вступає в силу з дати його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

Однак, коли наступив термін повернення, то Відповідач в порушення п.2.4 Договору грошові кошти (вклад) Позивачу шляхом перерахування на рахунок № 2620850586003 повернутий не був.

Станом на 09 червня 2015 року (до цього часу) депозитний вклад за Договором у розмірі 15770,00 доларів США з процентами Позивачу не повернуто.

Питання повернення вкладів регулюється зазначеним Договором та Цивільним кодексом України.

Відповідно до ст. 1058 ЦК України, за договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), що надійшла, зобов’язується виплачувати вкладникові таку суму та проценти на неї або дохід в іншій формі на умовах та в порядку, встановлених договором. Договір банківського вкладу, в якому вкладником є фізична особа, є публічним договором. До відносин банку та вкладника за рахунком, на який внесений вклад, застосовуються положення про договір банківського рахунка, якщо інше не встановлено цією главою або не випливає із суті договору банківського вкладу.

Відповідно до ч. 1 та 2 ст. 1060 ЦК України, договір банківського вкладу укладається на умовах видачі вкладу на першу вимогу (вклад на вимогу) або на умовах повернення вкладу зі спливом встановленого договором строку (строковий вклад). Договором може бути передбачено внесення грошової суми на інших умовах її повернення. За договором банківського вкладу незалежно від його виду банк зобов’язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника, крім вкладів, зроблених юридичними особами на інших умовах повернення, які встановлені договором. Умова договору про відмову від права на одержання вкладу на першу вимогу є нікчемною.

Відповідно до ст. 526 ЦК України зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору.

Відповідач на день звернення Позивача до суду, у повному обсязі не виконав своїх зобов’язань за Договором №5919-44.20 банківського вкладу в іноземній валюті від 22.01.2015р., чим порушив взяті на себе зобов’язання, згідно ст. 1060 ЦК України.

Неповернення Відповідачем Позивачу суми вкладу є істотним порушенням умов Договору, внаслідок якого Особа Євгеній Едуардович значною мірою позбавляється того, на що він розраховував при укладенні Договору, тому позовні вимоги підлягають задоволенню.

Відповідно до змісту ст. 192 ЦК України,  законним платіжним засобом, обов’язковим до приймання  за номінальною вартістю на всій території України,  є грошова одиниця України — гривня. Іноземна  валюта  може  використовуватися  в Україні  у випадках і в порядку, встановлених законом.

Як роз’яснив Пленум Верховного Суду України в п. 14 Постанови від 18.12.2009 року № 14 у разі пред’явлення позову про стягнення грошей в іноземній валюті суду слід у мотивувальній частині рішення навести розрахунки з переведенням іноземної валюти в українську за курсом, встановленим Національним банком України на день ухвалення рішення.

Враховуючи наведене, в силу положень договору та ст.ст. 1068, 1060 ЦК України, Позивач вважає, що з Відповідача на користь Позивача необхідно стягнути суму вкладу за Договором №5919-44.20 банківського вкладу в іноземній валюті від 22.01.2015р у розмірі 15770,00 доларів США,  що на день ухвалення рішення за офіційним курсом НБУ еквівалентно відповідній сумі у гривні.

Відповідно до ч. 2 ст. 1058 ЦК України договір банківського вкладу, в якому вкладником є фізична особа, є публічним договором.

Стаття 633 цього Кодексу дає визначення поняттю публічний договір: публічним є договір, в якому одна сторона — підприємець взяла на себе обов’язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться (роздрібна торгівля, перевезення транспортом загального користування, послуги зв’язку, медичне, готельне, банківське обслуговування тощо). Умови публічного договору встановлюються однаковими для всіх споживачів, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги.

Отже, вкладник (Позивач) за договором банківського вкладу є споживачем банківських послуг.

Необхідно також зазначити, що відповідно до ч. 3 ст. 22 Закону України «Про захист прав споживачів» та п. 7 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір» — позивачі звільняються від сплати судового збору за позовами про захист прав споживачів.

Крім того, відповідно до ч. 5 ст. 110 ЦПК України, позови про захист прав споживачів можуть пред’являтися також за зареєстрованим місцем проживання чи перебування споживача або за місцем заподіяння шкоди чи виконання договору.

На підставі викладеного, ст.ст. 192,526,1058,1060,1068,1074 ЦК України, ст.ст. 11,88, ч. 5 ст. 110 ЦПК України,

 

ПРОШУ:

Стягнути з публічного акціонерного товариства «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» (Код ЄДРПОУ 24214088) на користь Петрушкіна Віталія Миколайовича (ідентифікаційний код 2019605257) суму вкладу за договором  банківського вкладу в іноземній валюті №141778-44.20 від 22.12.2014 року у розмірі 47010,00 доларів США, що на день ухвалення рішення суду за офіційним курсом Національного банку України еквівалентно відповідній сумі у гривні.

 

Додатки:

 

1. Копія договору банківського вкладу в іноземній валюті №141778 від 22.12.2014р. на 1 арк.

2. Копія меморіального ордеру №8 від 22.12.2014р. на суму 47010,00 доларів США  на 1 арк.

3. Копія паспорта Позивача з ідентифікаційним номером на 2 арк.

4. Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю Рябініна Д.Д. від 07.09.2012р. №664 на 1 арк.

5. Копія посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС від 25.11.92р. на 1 арк.

6. Копія договору про надання правової допомоги №75 від 01.02.2014р. на 3 арк.

7. Копія позовної заяви та копії матеріалів доданих до неї для Відповідача на 13 арк.

 

 

« ______  » _____________ 2015р.

 

Представник Позивача                                                              Д.Д. Рябінін

 

Остались вопросы
Контактная информация
Адрес: Чернигов, улица Магистратская, 13
Телефон (Адвокат Рябинин Денис Дмитриевич):