ПОЗОВНА ЗАЯВА про визнання права власності на квартиру — Адвокатоское Объединение Рябинин, Переверзеви Партнеры

ПОЗОВНА ЗАЯВА про визнання права власності на квартиру

Апр 27, 2021
09:04

ПОЗОВНА ЗАЯВА 

про визнання права власності на квартиру

__________  районний суд м. _______

Позивач :

адреса: _______________________,

тел.: _________________

Відповідач 1:

Закрите акціонерне товариство «Афоня-буд»

адреса: _______________________,

тел. : _________________

Відповідач 2:

Виконавчий комітет ________ районної у м. ____________ ради,

адреса: _______________________

тел.: _______________________

Третя особа 1:

КП __________ бюро технічної інвентаризації «____________»,

адреса: _______________________,

тел.: _________________________

Третя особа 2:

Управління з питань містобудування та архітектури виконкому __________ міської ради,

адреса: _____________________
Ціна позову : ____________  грн.

ПОЗОВНА ЗАЯВА 

про визнання права власності на квартиру

«__» _________ року між мною та ЗАТ «Афоня-буд» (Відповідач 1) було укладено Договір № _____ дольової участі на будівництво жилої квартири фізичній особі (надалі — Договір), предметом якого є будівництво для мене 2-кімнатної квартири № ____ проектною площею _____ кв.м., на __-му поверсі житлового будинку за адресою : м. ________, вул. ___________,__ (пункт 1.1. Договору).

Пунктом 1.2. Договору була встановлена загальна вартість квартири у сумі ________ грн. з ПДВ, яка була скорегована ЗАТ «Афоня-буд» відповідно до зміни фактичної загальної площі з ____ кв.м. на ___ кв.м. в порівнянні з проектною, та склала ________ грн. з ПДВ. Вказана сума була перерахована мною у повному обсязі, що підтверджується довідкою ЗАТ «Афоня-буд» №______ від «__» _________ року заявою на переказ готівки №_______ від «__» _________ року на суму _______ грн., платіжними дорученнями №__ від «__» _________ року на суму «__» _________ року грн. та №__ від «__» _________ року на суму «__» _________ року грн. (копії додаються).

Згідно пункту 3.2.4. Договору, Відповідач 1 зобов’язаний після закінчення будівництва передати мені квартиру шляхом підписання акту прийому-передачі для послідуючої реєстрації квартири у бюро технічної інвентаризації.

Право власності на новостворене нерухоме майно (житлові будинки, будівлі, споруди тощо), згідно ст. 331 Цивільного кодексу України, виникає з моменту завершення будівництва (створення майна). Якщо договором або законом передбачено прийняття нерухомого майна до експлуатації, право власності виникає з моменту його прийняття до експлуатації.

Якщо право власності на нерухоме майно відповідно до закону підлягає державній реєстрації, право власності виникає з моменту державної реєстрації.

Будинок № __ по вул. ___________ у м. _______ був прийнятий в експлуатацію «__» _________ року, що підтверджується Актом державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, що затверджений Рішенням виконкому ________ міської ради № ____ від «__» _________ року (копія додається).

Але незважаючи на повне виконання мною умов Договору, Відповідач 1 не виконує своїх обов’язківПозивачу зазначеної квартири.

У зв’язку з тим, що вартість квартири була оплачена мною у повному обсязі, з метою покращення житлових умов своєї сім’ї та підвищення благоустрою квартири, я своїми силами за власний рахунок зробила часткове перепланування квартири.

З метою приведення даного перепланування до вимог чинного законодавства було замовлено робочий проект перепланування квартири у ДПІМ «Міськбудпроект» (копія додається).

Крім того, вказаний проект і перепланування у квартирі були погоджені мною із сусідами суміжнихГЖЕД №__, з управлінням з питань містобудування та архітектури виконавчого комітету _________ міської ради, що підтверджується відповідними заявами мешканців, відповіддю ГЖЕД №__ тауправління з питань містобудування та архітектури виконкому ________ міської ради, копії яких ядодаю. Також архітектурною службою _________ районної у м. _______ ради на мій запит про дозвілреєстрацію самочинно виконаного перепланування було надано роз’яснення, що право власності на самочинно збудоване майно може бути визнане за рішенням суду (копії листів додаються).

Відповідно до Висновку спеціаліста проведеного будівельно-технічного дослідження (копія додається) виконане перепланування квартири не погіршило стану основних конструкцій будинку та квартири, санітарно-гігієнічні умови відповідають вимогам експлуатації, будівельні конструкції та матеріали відповідають діючим нормативним документам.

Таким чином після, перепланування, відповідно до Технічного паспорту, виготовленого КП БТІ «_________» станом на «__» _________ року, квартира складається з : 1-е приміщення (1) площею ____ кв.м., 1-а кімната (6) площею ___ кв.м., 1-а вбиральня (2) площею ___ кв.м., ванна (5) площею __ кв.м., балкон (І) __ кв.м. (к=__),

Крім того, мені стало відомо, що «__» _________ року Третьою особою 1 — КП _____ бюро технічної інвентаризації «_________» було зареєстроване право приватної власності на квартиру № ___ в будинку за адресою : м. _______, вул. ____________, ___, за Відповідачем 1 (свідоцтво про право власності на нерухоме майно САВ №________ від «__» _________ року, номер витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно __________ від «__» _________ року, реєстраційний №__________). Підставою для реєстрації права власності стало рішення Виконавчого комітету _______ районної у м. ________ ради № ___ від «__» _________ року.

Відповідно до ст. 15 Цивільного кодексу України, кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Згідно ст. 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого майнового права та інтересу. При цьому способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути визнання права, примусове виконання обов’язку в натурі.

На підставі ст. 328 Цивільного кодексу України , право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів. Право власності вважається набутим правомірно, якщо інше прямо не випливає із закону або незаконність набуття права власності не встановлена судом.

У відповідності до цивільного законодавства України, однієї з умов виникнення прав і обов’язків учасників цивільних правовідносин є рішення суду. Право власності в Україні повинно спиратися на певний титул (правовстановлюючий документ), для того, щоб бути доведеним перед іншими особами.

Так, відповідно до п. 10 переліку правовстановлюючих документів, на підставі яких проводиться реєстрація права власності на об’єкти нерухомого майна, Тимчасового положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно, затвердженого наказом міністерства юстиції України від 07.02.2002 р. № 7/5, рішення суду про визнання права власності є правовстановлюючим документом і підлягає реєстрації в КП _______ бюро технічної інвентаризації «_________».

Відповідно до ст. 331 Цивільного кодексу України, право власності на нову річ, яка виготовлена (створена) особою, набувається нею, якщо інше не встановлено договором або законом. У нашому випадку саме Договором № _____ дольової участі на будівництво жилої квартири фізичній особі «__» _________ року визначено, що на спірну квартиру право власності набуває Позивач. Тобто реєстрація права власності за Відповідачем не відповідає умовам укладеного Договору.

На підставі ст. 392 Цивільного кодексу України, власник майна може пред’явити позов про визнання його права власності, якщо це право оспорюється або не визнається іншою особою.

Крім того, між Позивачем та Відповідачами склалися цивільно-правові відносини: Позивач зобов’язався оплатити вартість будівництва квартири, а Відповідачі взяли на себе обов’язок виконати передбачені Договором зобов’язання щодо будівництва та передачі Позивачу у власність спірної квартири.

Згідно ст. ст. 525, 526 Цивільного кодексу України, не допускається одностороння відмова від зобов’язання або одностороння зміна його умов, при цьому зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог — відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. 15, 16, 328, 331, 376, 383, 392, 525, 526 Цивільного кодексу України, ст. 3, 15, 88, 118-119 Цивільного процесуального кодексу України, —

1. Визнати недійсним рішення виконавчого комітету ________ районної у м. ________ ради № _____, від «__» _________ року в частині оформлення права власності на квартиру №___ у будинку №__ по вул. ___________ у місті ______ за ЗАТ «Афоня-буд».

2. Скасувати державну реєстрацію права приватної власності на жилу двокімнатну квартиру № ___ у будинку № __ по вул. ________ у місті ______, загальною площею ___ кв.м., що зареєстроване за ЗАТ «Афоня-буд», та визнати недійсним Свідоцтво про право власності на нерухоме майно САВ №_____ від «__» _________ року .

3. Визнати за Позивачем – Особою_1 право приватної власності на жилу двокімнатну квартиру № ___ у будинку № __ по вул. ___________ у місті _______, загальною площею ___ кв.м., яка складається з: 1-е приміщення (1) площею ___ кв.м., 1-а кімната (6) площею __ кв.м., 1-а вбиральня (2) площею __ кв.м., ванна (5) площею __ кв.м., балкон (1) __ кв.м. (к=__).

4. Зобов’язати КП ________ бюро технічної інвентаризації «_________» зареєструвати за Позивачем – Особою_1 право приватної власності на жилу двокімнатну квартиру № ___ у будинку № __ по вул. ___________ у місті _______, загальною площею ___ кв.м., яка складається з: 1-е приміщення (1) площею ___ кв.м., 1-а кімната (6) площею __ кв.м., 1-а вбиральня (2) площею __ кв.м., ванна (5) площею __ кв.м., балкон (1) __ кв.м. (к=__).

5. Відшкодувати Позивачу за рахунок Відповідача суму сплачених судових витрат.

Додатки :

Копія Договору №___ дольової участі на будівництво жилої квартири від «__» _________ року.

Копія Акту державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта.

Копія рішення виконавчого комітету _______ міської ради № ___ від «__» _________ року.

Копія Свідоцтва про права власності на нерухоме майно.

Копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно.

Копії Технічних паспортів.

Копія довідки ЗАТ «Афоня-буд» №____ від «__» _________ року про відсутність боргових зобов’язань щодо об’єкту позову.

Копії банківських документів, що підтверджують перерахування грошових коштів Позивачем на користь Відповідача 1 (заява на переказ готівки №______ від «__» _________ року на суму _________грн., платіжне доручення №__ від «__» _________ року на суму __________ грн. та №__ від «__» _________ року на суму _______ грн.).

Копія робочого проекту перепланування, розробленого ДПІМ «Міськбудпроект».

Копії заяв мешканців суміжних квартир щодо погодження перепланування.

Копія листа-погодження перепланування від ГЖЕД №_.

Копія листа-погодження перепланування від управління з питань містобудування та архітектури виконкому ____________ міської ради.

Копії листів до (та від) _________ районної у м.__________ ради.

Копія Висновку спеціаліста проведеного будівельно-технічного дослідження.

Квитанція про сплату державного мита.

Квитанція про сплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.

Копії позовної заяви з доданими документами Відповідачам та Третім особам.

Дата                     Підпис

Остались вопросы
Контактная информация
Адрес: Чернигов, улица Магистратская, 13
Телефон (Адвокат Рябинин Денис Дмитриевич):