Позовна заява про визнання права власності на ½ частину земельних ділянок. Адвокат з сімейних справ у м.Чернігів — Адвокатоское Объединение Рябинин, Переверзеви Партнеры

Позовна заява про визнання права власності на ½ частину земельних ділянок. Адвокат з сімейних справ у м.Чернігів

Апр 29, 2021
22:04

Позовна заява про визнання права власності на ½ частину земельних ділянок.

Спільна власність. Поділ майна подружжя.

Категорія: Адвокат з сімейних справ у м.Чернігів.

 

До Чернігівського районного суду

Чернігівськоїобласті

14000, Чернігів, Хлібопекарська 4

 

Позивач:ОСОБА1

Зареєстрована: АДРЕСА1

 

Представник Позивача: адвокат Рябінін Денис Дмитрович

14005, Чернігів, Пр. Миру 52 кв. 11

 

Відповідач : ОСОБА2

АДРЕСА2

 

Третя особа, що не заявляє самостійних вимог: Чернігівськадержавнарайонна

нотаріальна контора

Чернігів, вул..Шевченка 48

 

Ціна позову: 480,64 грн.

 

Позовна заява про визнання права власності на ½ частину земельних ділянок

 

11 грудня 2015 року рішенням Чернігівського районного суду м. Чернігова позовні вимоги ОСОБА1 до Ведильцівської сільської ради та ОСОБА2 (далі – Рішення) задоволено в повному обсязі, а саме визнано спільною власністю та право власності на ½ частину житлового будинку з господарськими спорудами за адресою: АДРЕСА

Як встановлено судом, ОСОБА1. та ОСОБА2. перебували у зареєстрованому шлюбі з 10 березня 2000 року, який 25 березня 2011 року був розірваний згідно рішення Чернігівського районного суду Чернігівської області №2-346/2011.

Як вбачається з Рішення ОСОБА1  помер 15.11.2012 року у с. Ведильці, Чернігівського району.

Рішенням встановлено, що ОСОБА2 , прийняла спадщину після смерті сина ОСОБА1., подавши 20.02.2013 року до нотаріальної контори заяву про прийняття спадщини, однак свідоцтво про право на спадщину їй не видавалось.

Згідно державного акту, виданого на імя ОСОБА1., останній  набув

право власності на три земельні ділянки, розміром 0.33 га, 0.21 га, 0.06 га. під час шлюбу.

Позивачка вважає що має право отримати у власність ½ частину зазначених земельних ділянок.

Нормативне обґрунтування

Відповідно до положень ст.22 КпШС України майно, нажите подружжям за час шлюбу, є його спільною сумісною власністю. Кожен з подружжя має рівні права володіння, користування і розпорядження циммайном. Подружжя користується рівними правами на майно і в тому разі, якщо один з них був зайнятий веденням домашнього господарства, доглядом за дітьми або з інших поважних причин не мав самостійного заробітку.

Згідно ч.1 ст.28 КпШС України в разіподілу майна, яке є спільною сумісною власністю подружжя, їхчастки визнаються рівними. Власністю кожного з подружжя є майно, яке належало до укладення шлюбу, а також одержане ними під час шлюбу в дар або в порядку спадкування.

Супровід угод з нерухомістю

Згідно ст.29 КпШС України якщо між подружжям не досягнут озгоди про спосіб поділу спільного майна, то за позовом подружжя або одного з них суд може постановити рішення: про поділ майна в натурі, якщо це можливо без шкоди для його господарського призначення; про розподіл речей між подружжям з урахуванням їхвартості та частки кожного з подружжя в спільному майні; про присудження майна в натурі одному з подружжя, з покладенням на нього обов’язку компенсувати другому з подружжя його частку грішми.При цьому суд також бере до увагиі нтереси неповнолітніх дітей або інтереси одного з подружжя, що заслуговують на увагу.

Згідно ст.41 Конституції України, право власності є непорушним.

Згідно з ст. 68 СК України розірвання шлюбу не припиняє права спільної сумісної власності на майно, набуте за час шлюбу.

Відповідно до ч. 1 ст. 328 ЦК України право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів.

Згідно ст. 60 СК України майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності, незалежно від того, що один з них не мав з поважних причин (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу). Вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя.

Нормами ст. 70 СК України та 372 ЦК України передбачено, що у разі поділу майна, що є у спільній сумісній власності, частки співвласників є рівними, якщо інше не визначено домовленістю між ними або законом.

Пунктом 23 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 21 грудня 2007 року № 11 «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя» визначено, що вирішуючи спори між подружжям про майно, необхідно встановлювати обсяг спільно нажитого майна, наявного на час припинення спільного ведення господарства, з’ясовувати джерело і час його придбання. Спільною сумісною власністю подружжя, що підлягає поділу,… можуть бути будь-які види майна, за винятком тих, як згідно із законом не можуть їм належати ( виключені з цивільного обороту), незалежно від того, на ім’я кого з подружжя вони були придбані чи внесені грошовими коштами, якщо інше не встановлено шлюбним договором або законом.

Враховуючи положення ст. ст. 60, 63, 69 СК України та ст. ст. 328, 368 ЦК України,  набуття майна за час шлюбу створює презумпцію виникнення права спільної сумісної власності.

Згідно ст. 86 ЗКУ земельна ділянка може знаходитись у спільній власності з визначенням частки кожного з учасників спільної власності (спільна часткова власність) або без визначення часток учасників спільної власності (спільна сумісна власність).

Згідно ст. 88 ЗКУ учасник спільної часткової власності на земельну ділянку має право на отримання в його володіння, користування частини спільної земельної ділянки, що відповідає розміру належної йому частки.

Згідно п.2. ч.1 ст 80 ЦКУ, у позовах про визнання права власності на майно або його витребування — вартістю майна. Згідно наданих  до матеріалів справи документів щодо грошової оцінки оцінки земель, ½  частина земель, зазначених в державному акті І-ЧН №033422 від 05 вересня 2001 р становить 480,64 грн.

Отже, спірні земельні ділянки були придбані ОСОБА1 в період шлюбу ОСОА2., а тому є об’єктом спільної сумісної власності та підлягає поділу, незалежно від того на кого були зареєстровані.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.22, 28, 29 КпШС України, ст.ст.57, 60, 61, 68-71 СК України, ст.ст.328, 358, 368, 391 ЦК України, й у відповідності до ст.ст. 3, 118-120 ЦПК України,

Прошу:

  1. Визнати спільною сумісною власністю земельні ділянки 0.33 га, 0.21 га 0.06 га, що знаходяться АДРЕСА.
  2. Визнати право власності на ½ частину земельних ділянок 0.33 га, 0.21 га 0.06 га, що знаходяться в АДРЕСА

Додатки:

  1. Квитанція про сплату судового збору – 1 арк.
  2. Копія державного акту на землю – 1 арк.
  3. Копія рішення районного суду Чернігівської області від 11 грудня 2015 року. – 2 арк.
  4. Відповідь Ведильцівської сільської ради на запит відносно грошової оцінки земель з додатками – 4 арк.
  5. Копія позовної заяви Відповідачу.

 

09.02.2016 р.                                               Представник Позивача Рябінін Д.Д.

Остались вопросы
Контактная информация
Адрес: Чернигов, улица Магистратская, 13
Телефон (Адвокат Рябинин Денис Дмитриевич):