Позовна заява про поділ майна подружжя — Адвокатоское Объединение Рябинин, Переверзеви Партнеры

Позовна заява про поділ майна подружжя

Апр 24, 2021
15:04

ДО МЕНСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

15600, м. Мена, вул. ВУЛИЦЯ 146-а

 

Позивач: ОСОБАа Наталія Василівна

Зареєстрована: 15600, м. Мена, вул.. ВУЛИЦЯ 2 40.

ІПН:

 

Представник Позивача:  адвокат Рябінін Денис Дмитрович

14005, Чернігів, Пр. Миру 52 кв.11

 

Відповідач: ОСОБА Тарас Борисович

15600, м. Мена, вул.. ВУЛИЦЯ 2 40

 

Ціна позову: 25 665, 50,00 грн

 

Позовна заява про захист права власності шляхом визнання права власності на ½ частину житлового будинку з надвірними будівлями

 

Викладення Обставин:

05 вересня 2004 року Позивачка уклала шлюб з Відповідачем. 14 лютого 2013 року рішенням менського районного суду Чернігівської області шлюб розірвано, що  підтверджується рішенням Менського районного суду Чернігівської області від 14 лютого 2014 року.

В шлюбі народилася  донька – ОСОБАа Яна Тарасівна, 11. 09.2005 р.н.., що підтверджується свідоцтвом про народження.

Під час шлюбу Позивачка та Відповідач придбали житловий будинок з надвірними будівлями за адресою: Менський район, с.м.т. Березна, вул. ВУЛИЦЯ 2 40, що підтверджується договором купівлі –продажу №3408 від 22.11.2006р, посвідчений державним нотаріусом Менської державної нотаріальної контори Петрикей К.І.

Позивачка разом із донькою зареєстроані за вищевказаною адресою, що підтверджується довідкою виконкому Беренянської селищної ради.

Позивачка намагалася в добровільному порядку домовитися з Відповідачем про поділ спільного майна, але Відповідач в добровільному порядку відмовляється розділити спільне майно.

Оскільки Відповідач відмовляється добровільно визнати її належну частку спільного нерухомого майна, Позивачка просить провести його поділ в судовому порядку.

Позивачка вважає, що її право власності на ½ частину житлового будинку з надвірними будівлями за адресою Чернігівська обл.. Менський р-н, с.м.т. Березна вул. ВУЛИЦЯ 2 б.40 порушено і  виходячи зі змісту позовної заяви суд має задовольнити позовні вимоги в повному обсязі.

 

Нормативне обґрунтування:

Згідно ст.41 Конституції України, право власності є непорушним.

Відповідно до ч. 1 ст. 328 ЦК України право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів.

Згідно ст. 60 СК України майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності, незалежно від того, що один з них не мав з поважних причин (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу). Вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя.

Нормами ст. 70 СК України та 372 ЦК України передбачено, що у разі поділу майна, що є у спільній сумісній власності, частки співвласників є рівними, якщо інше не визначено домовленістю між ними або законом.

Пунктом 23 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 21 грудня 2007 року № 11 «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя» визначено, що вирішуючи спори між подружжям про майно, необхідно встановлювати обсяг спільно нажитого майна, наявного на час припинення спільного ведення господарства, з’ясовувати джерело і час його придбання. Спільною сумісною власністю подружжя, що підлягає поділу,… можуть бути будь-які види майна, за винятком тих, як згідно із законом не можуть їм належати ( виключені з цивільного обороту), незалежно від того, на ім’я кого з подружжя вони були придбані чи внесені грошовими коштами, якщо інше не встановлено шлюбним договором або законом.

Враховуючи положення ст. ст. 60, 63, 69 СК України та ст. ст. 328, 368 ЦК України,  набуття майна за час шлюбу створює презумпцію виникнення права спільної сумісної власності.

Таким чином, житловий квартираз надвірними  будівлями, які  розташовані у за вул. ВУЛИЦЯ 2 40, с.м.т. Березна Менського району Чернігівської області,  є спільною сумісною власністю подружжя  і, враховуючи конкретні обставини даної справи, частки подружжя у спільному майні є рівними.

Згідно з вимогами ст. 60 ЦПК України кожна сторона зобов’язана довести ті обставини,  на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, встановлених ст. 61 цього Кодексу.

Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об’єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів; суд також оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв’язок доказів у їх сукупності ( ст. 212 ЦПК України).

АЛИМЕНТЫ НА РОДИТЕЛЕЙ В УКРАИНЕ. КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА Г. ЧЕРНИГОВ

Судові витрати:

Відповідно до ч. 1 ст. 88 ЦПК України стороні, на користь якої ухвалено рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею і документально підтверджені судові витрати. Судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов’язаних з розглядом справи. До витрат, пов’язаних з розглядом справи належать, в тому числі, і витрати на правову допомогу, що передбачено ст. 79 ЦПК України.

У рішенні Конституційного Суду України від 30 вересня 2009р. № 23-рп/2009 висловлена правова позиція щодо правової допомоги, згідно з якою правова допомога є багатоаспектною і включає, крім інших її видів, також представництво в судах. Вибір форми та суб’єкта надання такої допомоги залежить від волі особи, яка бажає її отримати.

Таким чином, враховуючи вищевказане та те, що в додатках до позовної заяви мається договір про надання правової допомоги від 27 листопада р. № 1218, розрахунок суми гонорару за надану правову допомогу, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю Рябініна Д.Д., від 07.09.2012р. № 664, який є представником Позивача по справі, квитанція до прибуткового касового ордеру від 16.12.2015р. №15 на суму 4000,00 грн., підлягають стягненню з Відповідача на користь Позивача в розмірі 4000,00 грн. витрат на правову допомогу (гонорару).

Виходячи з вищенаведеного, керуючись ст. 41 КУ, 60,63,68,69,70 СКУ, 16, 328,368,372 ЦКУ, 3,118-120,88,60,212,ЦПКУ,

Прошу:

  1. Визнати спільною сумісною власністю ОСОБАа Тараса Борисовича та ОСОБАої Наталії Василівни житловий будинок з надвірними будівлями за адресою: Менський район, с.м.т. Березна, вул. ВУЛИЦЯ 2 40.
  2. Визнати право сласності на ½ частину житлового будинку з надвірними будівлями за адресою: Чернігівська обл.. Менський р-н, с.м.т. Березна вул. ВУЛИЦЯ 2 б.40.
  3. Стягнути з ОСОБАа Тараса Борисовича(Відповідача) витрати на правову допомогу в розмірі 4000,00 грн.
  4. Судові витрати покласти на Відповідача.

Додатки:

1.Квитанція про сплату судового збору – 1 арк.

2.Копія рішення Менського районного суду Чернігівської області від 14 березня 2013 року – 1 арк.

3.Копія свідоцтва про народження дитини – 1 арк.

4.Копія договору купівлі-продажу житлового будинку – 1 арк.

5.Копія витягу з реєстру нерухомого майна – 1 арк.

6.Копія довідки з КП ЧМБТІ – 1 арк

 

24.12.2015р                                                    Представник Позивача Рябінін Д.Д.

Остались вопросы
Контактная информация
Адрес: Чернигов, улица Магистратская, 13
Телефон (Адвокат Рябинин Денис Дмитриевич):