Позиція ВСУ про початок перебігу строку позовної давності для прокурора — Адвокатоское Объединение Рябинин, Переверзеви Партнеры

Позиція ВСУ про початок перебігу строку позовної давності для прокурора

Окт 17, 2016
23:10

26.10.16 р. Верховний Суд України на спільному засідання судової палати у цивільних та господарських справах у справі № 6-2070цс16 сформував правовий висновок стосовно початку перебігу строку позовної давності для прокурора який звертається до суду в інтересах держави.

Траплялись непоодинокі випадки, в яких суди різних інстанцій, в тому числі і суди касаційної інстанції, фактично наділяли прокурора статусом самостійного позивача та приходили до помилкових висновків про початок перебігу строку позовної давності з дня виявлення прокурором  порушення закону.

У своїй постанові від 26.10.16 р. у справі № 6-2070цс16 Верховний Суд України висловив позицію, стосовно того, що положення закону про початок перебігу строку позовної давності поширюється й на звернення прокурора до суду із заявою про захист державних інтересів. А сам початок перебігу строку позовної давності починається від дня коли особа, в інтересах якої прокурор звертається до суду, дізналась або могла дізнатись про її порушене право.

Правовий висновок викладений у Постанові Верховного Суду України від 26.10.16 р. у справі № 6-2070цс16:

За загальним правилом, закріпленим у частині першій статті 261 ЦК України, перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

Виходячи зі змісту статей 256, 261 ЦК України позовна давність є строком пред’явлення позову як безпосередньо особою, право якої порушене, так і тими суб’єктами, які уповноважені законом звертатися до суду з позовом в інтересах іншої особи – носія порушеного права (інтересу).

При цьому як у випадку пред’явлення позову самою особою, право якої порушене, так і в разі пред’явлення позову в інтересах цієї особи іншою уповноваженою на це особою, відлік позовної давності обчислюється з того самого моменту: коли особа довідалася або могла довідатися про порушення її права або про особу, яка його порушила.

Таким чином, положення закону про початок перебігу позовної давності поширюється й на звернення прокурора до суду із заявою про захист державних інтересів.

З огляду на положення статті 261 ЦК України, статті 45 ЦПК України суди повинні були з’ясувати, з якого моменту у прокурора виникло право на звернення до суду в інтересах держави в особі Мелекінської сільської ради з позовом про визнання недійсним державного акта на право власності на земельну ділянку. Це право пов’язане з моментом, коли саме повноважному органу, право якого порушене, стало відомо про таке порушення.

Ураховуючи те, що прокурор пред’явив позов в інтересах держави в особі Мелекінської сільської ради, суди не з’ясували, коли саме зазначений орган місцевого самоврядування довідався або міг довідатися про порушення його права, тобто коли почався перебіг позовної давності.

Отже, ухвалюючи рішення у справі, яка переглядається, суди не врахували положення закону та дійшли передчасного висновку про початок перебігу позовної давності з дня ухвалення апеляційним судом рішення про визнання недійсним договору купівлі-продажу земельної ділянки, на підставі якого відповідач отримав оспорюваний державний акт.

Остались вопросы
Контактная информация
Адрес: Чернигов, улица Магистратская, 13
Телефон (Адвокат Рябинин Денис Дмитриевич):