Порядок оспорювання батьківства та материнства — Адвокатоское Объединение Рябинин, Переверзеви Партнеры

Порядок оспорювання батьківства та материнства

Окт 17, 2020
21:10

В сучасних реаліях непоодинокі випадки, коли ставиться під сумнів походження дитини від конкретної особи. На такий випадок, наряду з визнанням батьківства (материнства) та визнанням факту батьківства (материнства), законодавець закріпив у Сімейному кодексі України можливість оспорювання батьківства та материнства. Таке оспорювання може здійснюватись у наступних  випадках.

Існування спору про батьківство між чоловіком матері дитини та особою, яка вважає себе батьком дитини. Така особа може звернутись до суду з позовною заявою про визнання батьківства до чоловіка, який перебуває у шлюбі з матір’ю дитини. Позовна заява пред’являється до чоловіка матері дитини лише у тому випадку, якщо він записаний батьком дитини. Позовна давність до такої вимоги встановлюється у один рік з моменту коли особа дізналася або могла дізнатися про своє батьківство (ст. 129 СК України).

Відповідно до п.6 Постанови пленуму Верховного Суду України №3 від 15.05.06 р. «Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів» (далі – Постанова ВСУ №3 від 15.05.06 р.), у тих випадках, коли батьком дитини записано конкретну особу, вимоги про  визнання  батьківства  мають розглядатись одночасно з вимогами про виключення  відомостей  про  цю  особу  як  батька  з актового запису про народження дитини.

Оспорювання батьківства особою яка записана батьком дитини. Така особа може звернутись до суду з позовною заявою про виключення запису про нього, як батька, з актового запису про народження дитини. В такому випадку, необхідно буде довести відсутність кровного споріднення між заявником та дитиною. Слід зазначити, якщо особа яка записана батьком дитини, знала в момент реєстрації її батьком, що вона не є батьком дитини, то така особа не має права оспорювати своє батьківство (ст. 136 СК України).

Крім того, оспорити батьківство особи яка померла можуть її спадкоємці за умови, що особа за час свого життя подала заяву до нотаріуса про невизнання батьківства. Також, якщо зазначена особа померла після пред’явлення позову, позовну заяву у суді можуть підтримати спадкоємці такої особи. Проте до кола спадкоємців, які можуть оспорювати батьківство законодавець відніс лише дружину, батьків та дітей. Позовна давність про виключення запису про особу як батька дитини з актового запису про народження дитини не застосовується (ст. 137 СК України).

Оспорювання батьківства свого чоловіка жінкою. Жінка, яка народила дитину у шлюбі, має право оспорити батьківство свого чоловіка, звернувшись до суду з позовною заявою про виключення запису про нього, як батька дитини, з актового запису про народження дитини. Така вимога задовольняється судом виключно у випадку якщо інша особа подала заяву про своє батьківство. Позовна давність для звернення до суду з такою вимогою встановлена у один рік. Перебіг строку позовної давності починається від дня реєстрації народження дитини (ст. 138 СК України). Слід також пам’ятати, у випадку поважного пропуску строку позовної давності, строк може бути поновлено судом за заявою позивача.

Спір про материнство. Жінка, яка вважає себе матір’ю дитини, має право пред’явити позов до жінки, яка записана матір’ю дитини, про визнання свого материнства. Оспорювання материнства не допускається у випадках, застосування допоміжних репродуктивних технологій. Також, законом передбачено можливість оспорити своє материнство жінкою яка записана матір’ю дитини (ст. 139 СК України). Предметом доказування у таких справах буде наявність або відсутність кровного споріднення. Позовна давність для вимог жінки про оспорювання свого материнства законом не встановлена, в той час як позовна давність для вимог про визнання материнства встановлюється у один рік з моменту коли жінка дізналась або могла дізнатись про своє материнство. Слід також пам’ятати, у випадку поважного пропуску строку позовної давності, строк може бути поновлено судом за заявою позивача.

Пред’явлення позову про оспорювання батьківства та материнства

До вищевказаних категорій спорів застосовується загальне правило підсудності, визначене ст. 109 ЦПК України, на підставі якого, позовну заяву про оспорювання батьківства (материнства) слід пред’являти в суд за місцем реєстрації відповідача.

Відповідно до п.11 Постанова ВСУ №3 від 15.05.06 р., судам слід ураховувати, що відповідно до ст. 136 СК оспорювання батьківства можливе тільки після реєстрації народження дитини і до досягнення нею повноліття, а в разі її смерті не допускається.

За подання позову до суду про оспорювання батьківства чи материнства встановлюється плата як за позовну заяву немайнового характеру, згідно визначеного Законом розміру.

Крім того, у зв’язку з встановленим правилом дії законів у часі, в залежності від часу коли народилась дитина, потрібно буде керуватись різними Кодексами. Якщо дитина народилась до 01.01.04р., слід застосовувати відповідні норми Кодексу про шлюб та сім’ю, якщо після (в тому числі) 01.04.04 р., то до таких правовідносин слід застосовувати норми Сімейного кодексу України. Слід зазначити, питання щодо походження дитини суд буде вирішувати на підставі будь-яких доказів про походження дитини.

Стаття 57 ЦПК України відносить до доказів будь які фактичні дані на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. До таких даних віднесено:

  • пояснення сторін, третіх осіб, їхніх представників, допитаних як свідків;
  • показання свідків;
  • письмові докази;
  • речові докази, зокрема звуко- і відеозаписи;
  • висновки експертів.

Проте слід пам’ятати, незважаючи на встановлене правило про те, що жоден доказ не має переваги над іншим, все ж таки основним доказом у подібних спорах буде судово-біологічна (судово-генетична) експертиза.

Зразок позовної заяви про оспорювання батьківства, материнства — ТУТ

Остались вопросы
Контактная информация
Адрес: Чернигов, улица Магистратская, 13
Телефон (Адвокат Рябинин Денис Дмитриевич):