Порядок обмеження та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи — Адвокатоское Объединение Рябинин, Переверзеви Партнеры

Порядок обмеження та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи

Окт 17, 2020
20:10

Поняття та види цивільної дієздатності фізичної особи

Цивільну дієздатність має фізична особа, яка усвідомлює значення своїх дій та може керувати ними. Дієздатність фізичної особи може бути частковою, неповною та повною. У випадках передбачених законом фізична особа може бути визнана недієздатною чи дієздатність фізичної особи може бути обмежено.

Часткову цивільну дієздатність має особа яка не досягла 14 років. Неповну цивільну дієздатність має фізична особа у віці від 14 до 18 років, а з 18 років фізична особа набуває повної цивільної дієздатності.

За рішенням суду цивільну дієздатність фізичної особи може бути обмежено, якщо така особа страждає на психічний розлад та такий розлад значним чином впливає на її здатність усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними. Також, за рішенням суду цивільну дієздатність фізичної особи може бути обмежено, якщо вона зловживає наркотиками, алкоголем, азартними іграми, токсичними речовинами, тощо. (ст. 36 ЦК України).

Правові наслідки обмеження цивільної дієздатності фізичної особи

Над особою, дієздатність якої було обмежено, встановлюється піклування. З моменту обмеження дієздатності така особа може вчиняти лише дрібні побутові правочини.  Дрібним побутовим правочином вважається правочин вчинений відносно предмета невисокої вартості, який задовольняє побутові потреби особи та відповідає її духовному, фізичному чи соціальному розвитку.

Правочини щодо розпорядження майном та правочини не віднесені до дрібних побутових вчиняються виключно за згодою піклувальника. У випадку відмови піклувальника надати згоду на вчинення правочину таку відмову особа, дієздатність якої було обмежено, може оскаржити до органу опіки та піклування, чи до суду. Піклувальник одержує та розпоряджується всіма доходами особи дієздатність якої було обмежено. Проте законом передбачено, що за письмовою згодою піклувальника, особа, дієздатність якої було обмежено, може самостійно отримувати пенсію, стипендію, заробіток, інші доходи та розпоряджатись ними (ст. 37 ЦК України).

Порядок обмеження цивільної дієздатності фізичної особи

Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи здійснюється в порядку передбаченому ст. 236-241 Цивільного  процесуального кодексу України.

Заява про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи подається до суду за місцем проживання такої особи, а якщо ця особа перебуває у психіатричному закладі, то заява подається до суду за місцезнаходженням цього закладу (ч.1 ст. 236 ЦПК України).

Відповідно до ч.1 ст. 237 ЦПК України, заява про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи може бути подана членами її сім’ї, органом опіки та піклування, наркологічним або психіатричним закладом.

У заяві слід вказувати обставини, що свідчать про психічний розлад особи, або обставини, що істотно впливають на здатність особи усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними, чи обставини що підтверджують дії, внаслідок яких фізична особа, яка зловживає алкоголем, наркотиками, токсичними речовинами, азартними іграми тощо, поставила себе чи свою сім’ю, а також інших осіб, яких вона за законом зобов’язана утримувати, у скрутне матеріальне становище (ч. 1 ст. 238 ЦПК України).

Справи даної категорії розглядаються за участю заявника та органу опіки та піклування. Питання про виклик у судове засідання особи щодо якої подано заяву вирішується у кожному випадку судом, з урахуванням стану здоров’я особи, щодо якої вирішується питання про обмеження цивільної дієздатності (ч.1 ст. 240 ЦПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 239 ЦПК України, суд за наявності достатніх даних про психічний розлад здоров’я фізичної особи призначає для встановлення її психічного стану судово-психіатричну експертизу. У виняткових випадках, коли особа, щодо якої відкрито провадження у справі про обмеження її у цивільній дієздатності чи визнання її недієздатною, явно ухиляється від проходження експертизи, суд у судовому засіданні за участю лікаря-психіатра може постановити ухвалу про примусове направлення фізичної особи на судово-психіатричну експертизу.

Як зазначено у п. 4. Постанови пленуму Верховного Суду України №3 від 28.03.72 р. «Про судову практику в спорах про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним», в ухвалі  про  призначення  експертизи на вирішення експертів мають бути поставлені такі питання:

  1. чи хворіє даний громадянин на  психічну  хворобу;
  2. чи розуміє він значення своїх  дій  та  чи  може  керувати ними.

Суд, ухвалюючи рішення про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, встановлює над нею піклування і за поданням органу опіки та піклування призначає їй піклувальника (ч.1 ст. 241 ЦПК України).

Поновлення цивільної дієздатності фізичної особи цивільна дієздатність якої була обмежена

Якщо припинили своє існування підстави, на яких цивільну дієздатність фізичної особи було обмежено, суд за відповідною заявою поновлює цивільну дієздатність фізичної особи.

Заяву про поновлення цивільної дієздатності фізичної особи слід подавати до того ж суду який приймав рішення про обмеження цивільної дієздатності. Таку заяву може подати сама фізична особа, члени її сім’ї, піклувальник або орган опіки та піклування.

Піклування, встановлене над фізичною особою, припиняється з дня набрання рішенням законної сили.

Зразок заяви про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи ви можете знайти – ТУТ.

Остались вопросы
Контактная информация
Адрес: Чернигов, улица Магистратская, 13
Телефон (Адвокат Рябинин Денис Дмитриевич):