Підстави, порядок та правові наслідки визнання шлюбу недійсним — Адвокатоское Объединение Рябинин, Переверзеви Партнеры

Підстави, порядок та правові наслідки визнання шлюбу недійсним

Окт 17, 2020
20:10

Шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у органі державної реєстрації актів цивільного стану. Реєстрація шлюбу повинна проводитись у відповідності до вимог встановлених Сімейним кодексом України (далі – СК України). В залежності від обставин шлюб можна розірвати або визнати недійсним.

Відповідно до абз.2 п.13 Постанови Пленуму Верховного суду України від 21.12.07 р. №11 «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя» (далі —  Постанова ВСУ від 21.12.07 р. №11), позасудовий порядок визнання шлюбу недійсним настає при вчиненні сторонами при укладенні шлюбу таких істотних порушень умов  вступу в  шлюб, в силу яких він вважається недійсним і без рішення суду. Також, нормами СК України передбачено судовий порядок визнання шлюбу недійсним, який застосовується, у тих випадках, коли порушення закону при укладенні шлюбу та його вагомість треба довести та встановити ряд обставин.

Таким чином, в залежності від виду порушення яке було допущено при укладенні шлюбу, шлюб може визнаватись недійсним через суд або анулюватись актовий запис про шлюб органами РАЦС без звернення до суду.

Анулювання актового запису про шлюб органом РАЦС

За заявою заінтересованої особи орган РАЦС анулює актовий запис про шлюб, зареєстрований з наступними істотними порушеннями:

  1. шлюб, зареєстровано з особою, яка одночасно перебуває в іншому зареєстрованому шлюбі;
  2. шлюб, зареєстровано між особами, які є родичами прямої лінії споріднення, а також між рідними братом і сестрою;
  3. шлюб, зареєстровано з особою, яка визнана недієздатною (ст. 39 СК України).

Також, зазначена стаття встановлює, що актовий запис про шлюб анулюється незалежно від смерті осіб, з якими було зареєстровано шлюб, а також і у випадках, коли такий шлюб вже було розірвано.

Визнання шлюбу недійсним в судовому порядку

Відповідно до абз.2 п. 13 Постанови ВСУ від 21.12.07 р. №11, при розгляді судом справ про визнання  шлюбу  недійсним  слід мати на увазі,  що за наявності одних підстав суд зобов’язаний,  а за наявності інших суд може визнати шлюб недійсним.

Стаття 40 СК України визначає наступні підстави недійсності шлюбу, за наявності яких шлюб обов’язково визнається судом недійсним:

  1. Шлюб було зареєстровано без вільної згоди чоловіка чи жінки. Згода особи на укладення шлюбу не вважається вільною, якщо в момент реєстрації шлюбу вона страждала тяжким психічним розладом, перебувала у стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння, в результаті чого не усвідомлювала сповна значення своїх дій і (або) не могла керувати ними. Також, згода не вважається вільною, якщо особу було у будь-який спосіб примушено зареєструвати шлюб (фізичне чи психічне насильство).
  2. Фіктивність шлюбу. Фіктивним шлюб вважається у випадку, якщо його було укладено чоловіком, жінкою, чи ними обома без наміру створення сім’ї та набуття прав та обов’язків подружжя.

Слід зазначити, у випадку якщо на момент розгляду справи судом відпали обставини, які підтверджували відсутність згоди особи на укладення шлюбу або відсутність бажання створити сім’ю, такий шлюб не може бути визнано недійсним.

Стаття 41 СК України, визначає наступні підстави, за наявності яких шлюб  може, але не обов’язково  буде  визнаний судом недійсним:

  1. шлюб укладено між усиновлювачем та усиновленою ним дитиною без скасування у встановленому порядку усиновлення;
  2. шлюб укладено між двоюрідними братом та сестрою, рідною тіткою чи дядьком та племінником чи племінницею;
  3. шлюб укладено з особою, яка приховала свою тяжку хворобу або хворобу, небезпечну для другого з подружжя та (чи) їх нащадків.
  4. шлюб укладений з особою яка не досягла 18 років. Виключенням є випадки, коли особі за рішенням суду надано право на шлюб.

При вирішенні справи про визнання шлюбу недійсним суд бере до уваги, наскільки цим шлюбом порушені права та інтереси особи, тривалість спільного проживання подружжя, характер їхніх взаємин, а також інші обставини, що мають істотне значення. Шлюб не може бути визнаний недійсним у разі вагітності дружини або народження дитини у осіб, зазначених пунктами 1, 2, 4 частини першої цієї статті, або якщо той, хто не досяг шлюбного віку, досяг його або йому було надано право на шлюб.

Правові наслідки недійсності шлюбу

Стаття 46 СК України визначає, що недійсний шлюб, не створює для осіб, між якими він був зареєстрований, прав та обов’язків подружжя, а також прав та обов’язків які встановлені іншими законами України. Майно набуте за час недійсного шлюбу належить особам на праві спільної часткової власності. Розмір часток визначається відповідно до їх участі у придбанні набутого майна своїми коштами та працею.

Відповідно до ст. 47 СК України, недійсність шлюбу не впливає на обсяг взаємних прав та обов’язків батьків і дитини, яка народилася у цьому шлюбі. Тобто у даному випадку виховання та забезпечення дитини здійснюється на загальних підставах.

Крім того, якщо шлюб було зареєстровано за відсутності жінки чи чоловіка такий шлюб вважається неукладеним. В такому випадку можна звертатись до суду з відповідною позовною заявою.

При підготуванні позову про визнання шлюбу недійсним  в якості судової праткики слід звернути увагу на Постанову ВСУ від 21.12.07 р. №11 та ухвалу ВСУ 12.04.06 р.

Зразок позовної заяви про визнання шлюбу недійсним ви можете знайти – ТУТ.

Остались вопросы
Контактная информация
Адрес: Чернигов, улица Магистратская, 13
Телефон (Адвокат Рябинин Денис Дмитриевич):