Підстави, порядок та наслідки позбавлення батьківських прав — Адвокатоское Объединение Рябинин, Переверзеви Партнеры

Підстави, порядок та наслідки позбавлення батьківських прав

Окт 17, 2020
18:10

Один з головних обов’язків батьків – це турбота про своїх дітей. Проте доволі часто один з батьків, а то і обидва самоусуваються від виконання своїх батьківських обов’язків. В такому випадку з’являються підстави для позбавлення батьківських прав.

Відповідно до ч.1 ст. 164 Сімейного кодексу України,  мати, батько можуть бути позбавлені судом батьківських прав, якщо вона, він:

 • не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров’я без поважної причини і протягом шести місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування;
 • ухиляються від виконання своїх обов’язків по вихованню дитини;
 • жорстоко поводяться з дитиною;
 • є хронічними алкоголіками або наркоманами;
 • вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва;
 • засуджені за вчинення умисного кримінального правопорушення щодо дитини.

У Постанові Пленуму Верховного Суду України від 30.03.07 р. №3 «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав» (далі — Постанова Пленуму ВСУ від 30.03.07 р. №3) Верховний суд України дав ряд важливих роз’яснень з приводу позбавлення батьківських прав на які необхідно звернути увагу.

Відповідно до п.16 Постанови Пленуму ВСУ від 30.03.07 р. №3, ухилення батьків від виконання своїх обов’язків має місце, коли вони не піклуються про фізичний і духовний розвиток дитини, її  навчання, підготовку до самостійного життя,  зокрема: не забезпечують необхідного харчування, медичного догляду, лікування дитини, що негативно впливає на її фізичний розвиток як складову виховання; не спілкуються з дитиною в обсязі, необхідному для її нормального самоусвідомлення; не надають дитині доступу до культурних та інших духовних цінностей; не сприяють засвоєнню нею агальновизнаних норм  моралі; не виявляють інтересу до її внутрішнього світу; не  створюють умов для отримання нею освіти. Зазначені фактори, як кожен окремо, так і  в  сукупності,  можна розцінювати як ухилення від виховання дитини лише за умови винної поведінки батьків, свідомого нехтування ними своїми обов’язками.

Також необхідно звернути увагу на Узагальнення судової практики Верховного суду України від 11.12.08 р., в яких розглянута проблематика судової практики у праоввідносинах пов’язаних з позбавленням батьківських прав.

Порядок позбавлення батьківських прав

Позбавлення батьківських прав батька чи матері відбувається виключно за рішенням суду. Позовну заяву слід подавати за місцем реєстрації відповідача.

До кола осіб які мають право звернутись до суду з позовною заявою про позбавлення батьківських прав законодавець відносить одного з батьків, піклувальника, опікуна, особу в сім’ї якої проживає дитина, навчальний заклад, заклад охорони здоров’я або інший навчальний заклад в якому перебуває дитина, прокурор, орган опіки та піклування, а також сама дитина, яка досягла 14 років (ст. 165 Сімейного кодексу України).

При підготуванні позовної заяви про позбавлення батьківських прав окрему увагу слід приділити доказовій базі.

Для початку необхідно звернутись до Служби у справах дітей з відповідною заявою про отримання Висновку про доцільність позбавлення батьківських прав. Такий висновок буде основним доказом у суді. До заяви слід додавати наступні документи:

 • копію паспорта
 • копію свідоцтва про народження дитини;
 • копія свідоцтва про розірвання шлюбу ( у разі наявності);
 • довідку про склад сім’ї  з місця проживання особи яка подає заяву;
 • довідку  з місця навчання дитини про її навчання у закладі;
 • пояснення осіб (сусіди, рідні, знайомі), які можуть підтвердити, що вихованням дитини мати (батько) не займається.
 • Будь-які інші документи, що можуть підтвердити ті обставини, що особа вихованням дитини не займається.

Відповідно до п.7 Постанови Пленуму ВСУ від 30.03.07 р. №3, факт ухилення батька (матері) від виховання та утримання дітей може бути підтверджений письмовими доказами (актами, листами тощо), а також показаннями свідків. Окремого рішення суду на підтвердження цього факту не потрібно.

Таким чином при підготуванні Позовної заяви про позбавлення батьківських прав необхідно зібрати максимальну кількість вагомих доказів в підтвердження підстав на які ви будете посилатись. К прикладу якщо один із подружжя хворий на алкоголізм, то такі обставини повинні підтверджуватись відповідним висновком лікувального закладу. Якщо член подружжя вчинив злочин проти життя та здоров’я дитини, в підтвердження таких обставин повинен бути наявний Вирок суду.

Також необхідно визначитись з колом осіб які зможуть виступити свідками у суді та підтвердити викладені обставини. Третьою особою у справах про позбавлення батьківських прав слід залучати орган опіки та піклування, який повинен буде скласти висновок про доцільність позбавлення батьківських прав. Такий висновок має дуже вагоме значення.

Документи які бажано подавати в якості доказів:

 1. Висновок про доцільність позбавлення батьківських прав
 2. Рішення суду про розлучення чи про стягнення аліментів (за наявності);
 3. Постанови виконавчої служби про примусове стягнення аліментів (за наявності);
 4. Показання свідків (чим більше тим краще);
 5. Копія свідоцтва про народження дитини;
 6. Копія свідоцтва про одруження/розлучення;
 7. Вирок суду (у випадку якщо член подружжя вчинив злочин проти життя та здоров’я дитини)
 8. Висновком лікувального закладу якщо член подружжя страждає алкоголізмом.

За подання до суду позовної заяви про позбавлення батьківських прав сплачується судовий збір згідно визначених законом ставок як за позов немайнового характеру — 0.4 розміру мінімальної заробітної плати встановленої станом на 01 січня поточного року.

Зразок Позовної заяви про позбавлення батьківських прав ви можете знайти – ТУТ.

Правові наслідки  позбавлення батьківських прав

За приписами ст. 166 СК України, до правових наслідків позбавлення батьківських прав слід віднести наступні – особа:

1) втрачає особисті немайнові права щодо дитини та звільняється від обов’язків щодо її виховання;

2) перестає бути законним представником дитини;

3) втрачає права на пільги та державну допомогу, що надаються сім’ям з дітьми;

4) не може бути усиновлювачем, опікуном та піклувальником;

5) не може одержати в майбутньому тих майнових прав, пов’язаних із батьківством, які вона могла б мати у разі своєї непрацездатності (право на утримання від дитини, право на пенсію та відшкодування шкоди у разі втрати годувальника, право на спадкування);

6) втрачає інші права, засновані на спорідненості з дитиною.

Слід зазначити, особа, позбавлена батьківських прав, не звільняється від обов’язку щодо утримання дитини. Суд також може одночасно з позбавленням батьківських прав за власною ініціативою або на вимогу позивача вирішити питання про стягнення аліментів на дитину (ч.2 ст. 166 Сімейного кодексу України).

Відповідно до ст. 168 СК України, мати, батько, позбавлені батьківських прав, мають право на звернення до суду із заявою про надання їм права на побачення з дитиною. Суд може дозволити разові, періодичні побачення з дитиною, якщо це не завдасть шкоди її життю, здоров’ю та моральному вихованню, за умови присутності іншої особи.

Мати та батько які були позбавлені батьківських прав, мають право на звернення до суду з позовом про поновлення батьківських прав. Проте якщо дитина була усиновлена і усиновлення не скасоване або судом не визнане недійсним поновлення батьківських прав буде неможливим. Також поновлення неможливе, якщо на час розгляду справи судом дитина досягла повноліття (ч.1-3 ст. 169 Сімейного кодексу України).

Зразок Позовної заяви про позбавлення батьківських прав ви можете знайти – ТУТ.

 

Остались вопросы
Контактная информация
Адрес: Чернигов, улица Магистратская, 13
Телефон (Адвокат Рябинин Денис Дмитриевич):