Читать «дробителям» счетов, тем, у кого банк признал «нікчемним договір» — Адвокатоское Объединение Рябинин, Переверзеви Партнеры

Читать «дробителям» счетов, тем, у кого банк признал «нікчемним договір»

Фев 16, 2021
08:02

Информация для «дробителей», те, кому банки прислали  Повідомлення про нікчемність депозитного договору» у кого банк ссылается на то, что депозит был искусственно «раздроблен». Для отримання переваг окремим кредиторам, внаслідок штучного дроблення, отримання додаткових коштів,..

На прикладі позовної заяви, в задоволенні якої було відмовлено в окружному адміністративному суді м. Чергігова, та задовольнено вимоги в апеляційній інстанції.

Інформація надана з сайту advokat-perewerzew.com.ua, юридичні, адвокатські послуги м. Київ, Чернігів.

 

 

До Чернігівського окружного адміністративного суду

14000, Чернігів, Київська 23

 

Позивач: ОСОБА Лідія Іванівна

АДРЕСА

ІПН

 

Представник позивача: Рябінін Денис Дмитрович

50 років СРСР 18/42

0462(930-261)

 

Відповідач 1: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

01032, м. Київ,
б-p Т. Шевченка, 33-Б

код ЄДРПОУ 21708016

 

Відповідач 2: Уповноважена особа Фонду гарантування вкладiв

фiзичних осiб на здiйснення тимчасової адміністрації

Кадиров Владислав Володимирович

01014, м. Київ, бульвар Дружби Народів,38.

 

 

 

Позовна заява про визнання протиправними дії, зобов’язання вчинити певні дії

 

22 січня 2015 року  між мною, ОСОБА Лідією Іванівною та ПАТ «Дельта Банк» в особі Іванової Світлани Миклдаївни Укладено договір банківського вкладу (депозиту) «Найкращий від Миколая» в доларах США НОМЕР ДОГОВОРУ (Далі-Договір).

Згідгно п.1.2 Договору Сумма вкладу складає 7200 дол. США.

Згідно п. 1.3 Договору вклад залучається по 21 липня 2015 року, п. 1.4. – процентна ставка складає 5.5 % річних

Згідно п. 1.9. Договору – нараховані проценти  виплачуються щомісячно шляхом зарахування на поточний рахунок № 26207703502329, відкритий на імя вкладника в установі банку.

Згідно п. 1.10 Договору – у разі закінчення строку залучення вкладу, вклад виплачується шляхом зарахування на поточний рахунок № 26207703502329.

Як підтверджує платіжне доручення №44743089  від 22 січня 2015 року на вкладний рахунок позивача зараховано грошові кошти у розмірі 7200,00 доларів США.

На підставі постанови Правління Національного банку України від 02.10.2015 № 664 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ „Дельта Банк“ (далі — АТ „Дельта Банк“)», виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 02.10.2015 прийнято рішення № 181 «Про початок здійснення процедури ліквідації АТ „Дельта Банк“ та делегування повноважень ліквідатора банку», відповідно до якого розпочато процедуру ліквідації АТ «Дельта Банк» та призначено уповноважену особу Фонду провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків Кадирова Владислава Володимировича, строком на 2 роки з 05 жовтня 2015 року до 04 жовтня 2017 року включно.

Відповідно до частини 5 статті 45 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» вимоги кредиторів приймаються протягом 30 днів з дня опублікування в газеті «Голос України» оголошення про відкликання банківської ліцензії, ліквідацію банку та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомив на своєму офіційному сайті, що інформацію про відкликання банківської ліцензії, ліквідацію банку, призначення уповноваженої особи Фонду та відшкодування коштів вкладникам  АТ «ДЕЛЬТА БАНК» опубліковано в газеті «Голос України» 08 жовтня 2015 року.

У зв’язку з тим, що договори строкового вкладу укладені позивачем з АТ «Дельта Банк»  закінчилися, з метою отримання коштів (відшкодування), Позивачка, звернулася із заявами у відділення АТ «Дельта Банк».

У відповідь було отримано повідомлення від тимчасової адміністрації НОМЕР від 23.09.2015р про нікчемність правочину. В повідомленні зазначено що Договір банківського вкладу (депозиту) НОМЕР ДОГОВОРУ від 22.01.2015 р., укладеного між АТ Дельта банк та ОСОБА Лідією Іванівною, відповідно п.7. ч.3. ст..38 ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» — є нікчемним.

В усній формі у відділенні «Ощадбанку» Позивачці було повідомлено про те,що на її рахунку міститься лише сума в розмірі 886,59 грн.

Позивачка незгодна з сумою виплати в розмірі  886,59 грн. і вважає незаконними дії Фонду з таких підстав:

Відповідно до ч. 3 ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи усіх форм дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Так, Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від 23 лютого 2012 року N 4452-VI (надалі — Закон N 4452-VI), в редакції чинній на момент виникнення спірних правовідносин, встановлюються правові, фінансові та організаційні засади функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб, повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, порядок виплати Фондом відшкодування за вкладами, а також регулюються відносини між Фондом, банками, Національним банком України, визначаються повноваження та функції Фонду щодо виведення неплатоспроможних банків з ринку і ліквідації банків.

Згідно із положеннями статті 2 цього Закону вклад, це кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти.

Вкладником є фізична особа (крім фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності), яка уклала або на користь якої укладено договір банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або яка є власником іменного депозитного сертифіката.

Відповідно до ч. 1. ст. 26 цього Закону Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом.

Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день прийняття рішення Національним банком України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних та початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на дату прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів в одному банку. Сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не може бути меншою 200000 гривень. Адміністративна рада Фонду не має права приймати рішення про зменшення граничної суми відшкодування коштів за вкладами. Зобов’язання з виплати відсотків за вкладами, нарахованих під час здійснення тимчасової адміністрації, задовольняються відповідно до черговості, встановленої пунктом 4 частини першої статті 52 цього Закону.

Вказані норми є імперативними та розширеному тлумаченню не підлягають.

В даному випадку рішення НБУ про віднесення банку до категорії неплатоспроможних прийнято 02.03.2015 р.

Відповідно до ч. ч. 1, 2, 3, 5 ст. 27 Закону  N 4452-VI Уповноважена особа Фонду складає перелік вкладників та визначає розрахункові суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду відповідно до вимог цього Закону та нормативно-правових актів Фонду станом на день отримання рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Уповноважена особа Фонду протягом трьох днів з дня отримання Фондом рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку формує повний перелік вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду, із визначенням сум, що підлягають відшкодуванню.

Уповноважена особа Фонду зазначає у переліку вкладників суму відшкодування для кожного вкладника, яка розраховується виходячи із сукупного обсягу всіх його вкладів у банку та нарахованих процентів. Нарахування процентів за вкладами припиняється з дня прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Протягом шести днів з дня отримання Фондом рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку виконавча дирекція Фонду затверджує реєстр вкладників для здійснення виплат відповідно до наданого уповноваженою особою Фонду переліку вкладників. Фонд публікує оголошення про відшкодування коштів вкладникам у газетах «Урядовий кур’єр» або «Голос України» та на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет не пізніше ніж через сім днів з дня отримання Фондом рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 48 Закону N 4452-VI Уповноважена особа Фонду з дня свого призначення здійснює такі повноваження, зокрема складає не пізніше ніж через три дні з дня свого призначення перелік вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду.

При цьому, відповідно до пункту 4 розділу ІІІ Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09.08.2012 №14, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.09.2012 за №1548/21860 (далі — Положення № 14), визначений у Переліку залишок гарантованої суми надається з урахуванням розрахункових сум, сплачених вкладнику протягом дії тимчасової адміністрації у неплатоспроможному банку.

Якщо вкладник не отримав свої вклади у межах граничного розміру суми відшкодування протягом дії тимчасової адміністрації за рахунок цільової позики Фонду, така сума відшкодування включається до Переліку.

Пунктом 2 розділу IV Положення № 14 передбачено, що Фонд складає на підставі Переліку загальний Реєстр вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду, за формою, наведеною у додатку 11 до цього Положення (далі — Загальний Реєстр).

Пунктом 4 розділу IV Положення № 14 передбачено, що Виконавча дирекція Фонду приймає рішення про відшкодування коштів за вкладами та затверджує Загальний Реєстр протягом шести днів з дня отримання рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Пунктом 6 цього розділу вказаного Положення встановлено, що на підставі рішення виконавчої дирекції за розпорядженням директора-розпорядника Фонд розпочинає виплату відшкодування коштів (здійснює перерахування гарантованої суми за Загальним Реєстром, передачу Загального Реєстру банку-агенту) не пізніше семи днів з дня прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

З наведеного у сукупності вбачається, що перелік, який складається Уповноваженою особою та загальний реєстр вкладників, який затверджується Фондом, є різними за суттю, змістом та призначенням документами.

Відповідно до ч. 1 ст. 34 Закону N 4452-VI Фонд розпочинає процедуру виведення неплатоспроможного банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації в банку на наступний робочий день після офіційного отримання рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

Виконавча дирекція Фонду не пізніше наступного робочого дня після офіційного отримання рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних призначає з числа працівників Фонду уповноважену особу Фонду. Уповноважена особа Фонду повинна відповідати вимогам, встановленим Фондом. Рішення про призначення уповноваженої особи Фонду доводиться Фондом до головного офісу банку та до кожного відокремленого підрозділу банку негайно (ч. 3 цієї є статті).

Статтею 37 Закону N 4452-VI визначено повноваження уповноваженої особи Фонду.

Відповідно до ч. 2 вказаної статті Уповноважена особа Фонду має право:

1) вчиняти будь-які дії та приймати рішення, що належали до повноважень органів управління і органів контролю банку;

2) укладати від імені банку будь-які договори (вчиняти правочини), необхідні для забезпечення операційної діяльності банку, здійснення ним банківських та інших господарських операцій, з урахуванням вимог, встановлених цим Законом;

3) продовжувати, обмежувати або припиняти здійснення банком будь-яких операцій;

4) повідомляти сторони за договорами, зазначеними у частині другій статті 38 цього Закону, про нікчемність цих договорів та вчиняти дії щодо застосування наслідків нікчемності договорів;

5) заявляти від імені банку позови майнового та немайнового характеру до суду, у тому числі позови про винесення рішення, відповідно до якого боржник банку має надати інформацію про свої активи;

6) звертатися до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення в разі виявлення фактів шахрайства та інших протиправних дій працівників банку або інших осіб стосовно банку;

7) залучати до роботи у процесі здійснення тимчасової адміністрації за рахунок банку на підставі цивільно-правових договорів інших осіб (радників, аудиторів, юристів, оцінювачів та інших) у межах кошторису витрат, затвердженого виконавчою дирекцією Фонду. Такі договори можуть бути розірвані в односторонньому порядку у день повідомлення уповноваженою особою Фонду другої сторони про таке розірвання з наслідками, встановленими цивільним законодавством;

8) призначати проведення аудиторських перевірок та юридичних експертиз з питань діяльності банку за рахунок банку в межах кошторису витрат, затвердженого виконавчою дирекцією Фонду;

9) приймати на роботу, звільняти з роботи чи переводити на іншу посаду будь-кого з керівників чи працівників банку, переглядати їх службові обов’язки, змінювати розмір оплати їх праці з додержанням вимог законодавства України про працю;

10) зупиняти розподіл капіталу банку чи виплату дивідендів у будь-якій формі;

11) вчиняти дії, спрямовані на виконання плану врегулювання, відповідно до цього Закону та нормативно-правових актів Фонду.

Відповідно до ч. 2 ст. 38 Закону N 4452-VI протягом дії тимчасової адміністрації уповноважена особа Фонду зобов’язана забезпечити перевірку правочинів (у тому числі договорів), вчинених (укладених) банком протягом одного року до дня запровадження тимчасової адміністрації банку, на предмет виявлення правочинів (у тому числі договорів), що є нікчемними з підстав, визначених частиною третьою цієї статті.

Разом з тим, ч. 3 ст. 38 Закону N 4452-VI визначено вичерпний перелік підстав з яких Уповноважена особа фонду може визнати правочини (у тому числі договори) неплатоспроможного банку нікчемними, а саме:

1) банк безоплатно здійснив відчуження майна, прийняв на себе зобов’язання без встановлення обов’язку контрагента щодо вчинення відповідних майнових дій, відмовився від власних майнових вимог;

2) банк до дня визнання банку неплатоспроможним взяв на себе зобов’язання, внаслідок чого він став неплатоспроможним або виконання його грошових зобов’язань перед іншими кредиторами повністю чи частково стало неможливим;

3) банк здійснив відчуження чи передав у користування або придбав (отримав у користування) майно, оплатив результати робіт та/або послуги за цінами, нижчими або вищими від звичайних (якщо оплата на 20 відсотків і більше відрізняється від вартості товарів, послуг, іншого майна, отриманого банком), або зобов’язаний здійснити такі дії в майбутньому відповідно до умов договору;

4) банк оплатив кредитору або прийняв майно в рахунок виконання грошових вимог у день, коли сума вимог кредиторів банку перевищувала вартість майна;

5) банк прийняв на себе зобов’язання (застава, порука, гарантія, притримання, факторинг тощо) щодо забезпечення виконання грошових вимог у порядку іншому, ніж здійснення кредитних операцій відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність»;

6) банк уклав кредитні договори, умови яких передбачають надання клієнтам переваг (пільг), прямо не встановлених для них законодавством чи внутрішніми документами банку;

7) банк уклав правочини (у тому числі договори), умови яких передбачають платіж чи передачу іншого майна з метою надання окремим кредиторам переваг (пільг), прямо не встановлених для них законодавством чи внутрішніми документами банку;

8) банк уклав правочин (у тому числі договір) з пов’язаною особою банку, якщо такий правочин не відповідає вимогам законодавства України.

У Повідомленні  про нікчемність договору банківського вкладу (депозиту) НОМЕР ДОГОВОРУ від 22.01.2015 р. , укладеного між АТ Дельта банк та ОСОБА Лідією Іванівною, зазначена підстава нікчемності цього договору  —  п.7. ч.3. ст..38 ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», а саме, що банк уклав правочини (у тому числі договори), умови яких передбачають платіж чи передачу іншого майна з метою надання окремим кредиторам переваг (пільг), прямо не встановлених для них законодавством чи внутрішніми документами банку;

Позивачка не згодна з тим, що договір банківського вкладу (депозиту) НОМЕР ДОГОВОРУ від 22.01.2015 р визнано нікчемним та не згодна з сумою виплати – 886,59 грн, що в багато разів менша за суму вкладу, з таких підстав:

Частина перша статті 203 Цивільного кодексу України встановлює, що зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам.

Відповідно до частини першої статті 228 Цивільного кодексу України правочин вважається таким, що порушує публічний порядок, якщо він був спрямований на порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина, знищення, пошкодження майна фізичної або юридичної особи, держави, Автономної Республіки Крим, територіальної громади, незаконне заволодіння ним.

Частина третя цієї статті визначає, що у разі недодержання вимоги щодо відповідності правочину інтересам держави і суспільства, його моральним засадам такий правочин може бути визнаний недійсним. Якщо визнаний судом недійсний правочин було вчинено з метою, що завідомо суперечить інтересам держави і суспільства, то при наявності умислу у обох сторін — в разі виконання правочину обома сторонами — в дохід держави за рішенням суду стягується все одержане ними за угодою, а в разі виконання правочину однією стороною з іншої сторони за рішенням суду стягується в дохід держави все одержане нею і все належне — з неї першій стороні на відшкодування одержаного. При наявності умислу лише у однієї із сторін все одержане нею за правочином повинно бути повернуто іншій стороні, а одержане останньою або належне їй на відшкодування виконаного за рішенням суду стягується в дохід держави.

Для застосування санкцій, передбачених статтею 228 Цивільного кодексу України, необхідним є наявність умислу на укладення угоди з метою, яка завідомо суперечить інтересам держави і суспільства, наприклад, вчинення удаваного правочину з метою приховання ухилення від сплати податків чи з метою неправомірного одержання з державного бюджету коштів шляхом відшкодування податку на додану вартість у разі його несплати контрагентами до бюджету.

Доказами в адміністративному судочинстві, за визначенням частини першої статті 69 Кодексу адміністративного судочинства України, є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення осіб, які беруть участь у справі, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються судом на підставі пояснень сторін, третіх осіб та їхніх представників, показань свідків, письмових і речових доказів, висновків експертів.

У відповідності до частин першої та четвертої статті 70 цього Кодексу, належними є докази, які містять інформацію щодо предмету доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмету доказування. Обставини, які за законом повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися ніякими іншими засобами доказування, крім випадків, коли щодо таких обставин не виникає спору.

В Повідомленні не зазначено, яких саме пільг або переваг отримала Позивачка, уклавши депозитний договір з Банком, тим більше, що тарифи «Найкращий від Миколая»  на той час це були умови договору, котрими могли скористатися інші Клієнти.

Депозитний договір НОМЕР ДОГОВОРУ між Позивачкою та АТ «Дельта Банк» — це пулічний договір, а не договір на індивідуальних умовах.

Проценти за договором сплачувались, отже Банк виконував свої зобов’язання.

Підстав для визнання нікчемним договору банківського вкладу НОМЕР ДОГОВОРУ від 22 січня 2015 р., укладеного між позивачем та АТ «Дельта банк» немає.

Таким чином, Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку АТ «Дельта Банк» Кадиров Владислав Володимирович, формуючи перелік вкладників АТ «Дельта Банк», які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду, включив Позивачку до даного переліку, однак невірно зазначив розрахункову суму відшкодування коштів за вкладом Позивача за рахунок Фонду та подав даний перелік з такими відомостями до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

В свою чергу, Фонд гарантування вкладів затвердив реєстр вкладників для здійснення виплат, в якому невірно зазначена сума відшкодування коштів за вкладом позивача та відповідно до договору про здійснення виплат гарантованих сум відшкодувань вкладникам.

Відповідно ч.2. ст..19 КАС, адміністративні справи з приводу оскарження правових актів індивідуальної дії, а також дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень, які прийняті (вчинені, допущені) стосовно конкретної фізичної чи юридичної особи (їх об’єднань), вирішуються за вибором позивача адміністративним судом за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем проживання (перебування, знаходження) цієї особи-позивача, або адміністративним судом за місцезнаходженням відповідача, крім випадків, передбачених цим Кодексом. Якщо така особа не має місця проживання (перебування, знаходження) в Україні, тоді справу вирішує адміністративний суд за місцезнаходженням відповідача.

Враховуючи викладене, керуючись статями 1,2,3,27. 34,37,38,48,45,26,52,  ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» 2, 69, 70, 71, 128, 158 — 163 Кодексу адміністративного судочинства України,  ст.. 203, 228 Цивільного кодексу України

Прошу:

1. Визнати неправомірними дії Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Дельта Банк» Кадирова Владислава Володимировича (місцезнаходження: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 38.) щодо визнання договору банківського вкладу НОМЕР ДОГОВОРУ від 22.01.2015 р. нікчемним.

2.    Визнати протиправною бездіяльність Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (01032, м. Київ, бул. Т. Шевченка, 33-Б, код ЄДРПОУ 21708016) щодо не здійснення перевірки коректності реквізитів вкладника — ОСОБА Лідії Іванівни ІПН, зазначених в наданому Уповноваженою особою Переліку.

3.          Зобов’язати Уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Дельта Банк» Кадирова Владислава Володимировича (місцезнаходження: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 38.) надати до Фонду додаткову інформацію про вкладника — ОСОБА Лідіїю Іванівну ( АДРЕСАІПН), а саме: про суму, що підлягає відшкодуванню Фондом у розмірі 7200,00 долларів США. (сім тисяч двісті доларів США) , конвертовану в національній валюті.

4.          Зобов’язати Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (01032, м. Київ, бул. Т. Шевченка, 33-Б, код ЄДРПОУ 21708016) прийняти та обробити додаткову інформацію про вкладника — ОСОБА Лідіїю Іванівну ( АДРЕСАІПН) стосовно суми відшкодування у розмірі розмірі 7200,00 долларів США. (сім тисяч двісті доларів США) , конвертовану в національній валюті.

5.          Зобов’язати Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (01032, м. Київ, бул. Т. Шевченка, 33-Б, код ЄДРПОУ 21708016) прийняти рішення про відшкодування коштів за договором банківського рахунку вкладника — ОСОБА Лідіїю Іванівну ( АДРЕСАІПН) стосовно суми відшкодування у розмірі розмірі 7200,00 долларів США. (сім тисяч двісті доларів США), конвертовану в національній валюті.

 

Додатки:

1. Квитанція про сплату судового збору – 1 арк.

2. Копія договору між Позивачкою та АТ «Дельта Банк» НОМЕР ДОГОВОРУ від 22.01.2015 – 1 арк.

3. Копія платіжного доручення в іноземній валюті від 22 січня 2015 – 1 арк.

4. Копія повідомлення про нікчемність правочину НОМЕР від 23.09.2015 – 1 арк.

5. Копія паспорту ОСОБА Лідії Іванівни – 1 арк.

6. Копія ІПН Кононеко Л.І. – 1 арк.

7. Договір про надання правової допомоги – 2 арк.

8. Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльності – 1 арк.

9. Копії позовних заяв відповідачам 38 арк.

 

 

 

«______» жовтня 2015 року                         представник позивача Рябінін Д.Д.

 

Остались вопросы
Контактная информация
Адрес: Чернигов, улица Магистратская, 13
Телефон (Адвокат Рябинин Денис Дмитриевич):