Адвокатський запит до військової частини зразок — Адвокатоское Объединение Рябинин, Переверзеви Партнеры

Адвокатський запит до військової частини зразок

Фев 16, 2021
10:02

НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

РАДА АДВОКАТІВ  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

АДВОКАТ

Рябінін Денис Дмитрович

Свідоцтво № 664 від 07 вересня 2012 року

 

 

 

 

 

 

Україна, 14000, м. Чернігів, Коцюбинського 49а оф. 101

 

 адвокатський запит Командиру В/Ч польова пошта В2731 зразок

Категория: адвокат по военным вопросам

 

 

 

Командиру В/Ч польова пошта В2731

полковнику І.В. Гараз

 

адвоката Рябініна Дениса Дмитровича,

14000,Чернігів Коцюбинського 49а оф.101

0934039250, 0966994888,0501354578

представляю інтереси ОСОба

 

 

Запит

(в порядку ст. 20, 24 Закону України

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність»

 

Згідно договору про надання правової допомоги №1218 від 25.04.2016 р. ОСОБІ (військовий квиток № СО 610928) адвокатом Рябініним Денисом Дмитровичем надається правова допомога щодо представництва прав та законних інтересів в судах, а також в інших державних органах.

У зв’язку з необхідністю представлення в якості доказу матеріалів, що мають значення для справи, керуючись ст. 20, 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» прошу Вас надати належним чином завірені наступні копії документів:

 

1.    Копію контракту про проходження військової служби Особа 2 Володимира Валентиновича.

2.     Копію службової картки Особа 2 Володимира Валентиновича.

 

3.    Матеріали службових розслідувань відносно Особа 2 Володимира Валентиновича (якщо такі проводились або проводяться) з березня 2016 року по теперішній час;

4.    Грошовий атестат з розміром отриманого Особа 2 Володимиром Валентиновичем грошового забезпечення за 2016 рік (з деталізацією);

 

 

Відповідь на мій запит прошу надіслати у встановлений законом термін на адресу: 14000,Чернігів Коцюбинського 49а оф.101

Зразок запиту до бюро технічної інвентаризації.

Відповідальність за ненадання адвокату інформації за адвокатським запитом.

Втрачено або пошкоджено державний акт на землю. Що робити?

1. Адвокатський запит — письмове звернення адвоката до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об’єднань про надання інформації, копій документів, необхідних адвокату для надання правової допомоги клієнту.

До адвокатського запиту додаються посвідчені адвокатом копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, ордера або доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги. Вимагати від адвоката подання разом з адвокатським запитом інших документів забороняється.

 

2. Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, яким направлено адвокатський запит, зобов’язані не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію, копії документів, крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом.

 

У разі якщо адвокатський запит стосується надання значного обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду адвокатського запиту може бути продовжено до двадцяти робочих днів з обґрунтуванням причин такого продовження, про що адвокату письмово повідомляється не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання адвокатського запиту.

У разі якщо задоволення адвокатського запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як десять сторінок, адвокат зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір таких витрат не може перевищувати граничні норми витрат на копіювання та друк, встановлені Кабінетом Міністрів України.

3. Відмова в наданні інформації на адвокатський запит, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом, крім випадків відмови в наданні інформації з обмеженим доступом.

 

Додатки:

1.       Копія свідоцтва №664 від 07.09.2012 про право на зайняття адвокатською діяльністю Рябініна Д.Д. на 1 арк.

2.       Оригінал ордеру на представництво інтересів на 1 арк.

 

З повагою

Адвокат Рябінін Д.Д.                                                      _________________

Остались вопросы
Контактная информация
Адрес: Чернигов, улица Магистратская, 13
Телефон (Адвокат Рябинин Денис Дмитриевич):