Адвокатський запит до сервісного центру МВС зразок — Адвокатоское Объединение Рябинин, Переверзеви Партнеры

Адвокатський запит до сервісного центру МВС зразок

Фев 16, 2021
10:02

НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

АДВОКАТ

Рябінін Денис Дмитрович

Свідоцтво № 664 від 07 вересня 2012 року

 

 

 

 

 

14000, Чернігів, Коцюбинського 49 «а» офіс 101, 0934039250, 0966994888, 0501354578

Адвокатський запит до сервісного центру МВС зразок

Категорія: інші послуги адвоката Чернігів

 

 

В.о. директора регіонального сервісного центру МВС Чернігівської обл.

Кордик Андрію Вікторовичу
адвоката Рябініна Дениса Дмитровича,

14000, Чернігів, Коцюбинського 49 «а» офіс 101,

0934039250, 0966994888, 0501354578

 

представляю інтереси ОСОБА

АДВОКАТСЬКИЙ ЗАПИТ

(в порядку ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську

діяльність»)

 

Згідно договору про надання правової допомоги №1218 ОСОБА адвокатом Рябініним Денисом Дмитровичем надається правова допомога щодо представництва прав та законних інтересів в судах, а також в інших державних органах з приводу поділу спільно нажитого майна.

Для забезпечення повного і всебічного розгляду справи, належної оцінки доказів та їх забезпечення, на підставі ст.ст. 20, 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012р. № 5076,

прошу :

  1. Надати завірену копію правовстановлюючого документу на легковий автомобіль «Voskswagen Passat 1.8» д.н.з. СВ №; AM.

 

  1. У разі неможливості – пояснити причини.

 

Згідно указу президента України, «Про деякі заходи щодо підвищення рівня роботи адвокатури», органам    виконавчої    влади    та   органам   місцевого самоврядування,  керівникам  підприємств,  установ  і  організацій сприяти  реалізації  права  адвокатів збирати відомості про факти, які можуть бути використані як докази в цивільних,  господарських, кримінальних справах і справах про адміністративні правопорушення, надавати безоплатно відповідні відомості та  копії  документів  за запитами   адвокатів  та  адвокатських  об’єднань  у  справах,  що перебувають у їх провадженні.

1. Адвокатський запит — письмове звернення адвоката до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об’єднань про надання інформації, копій документів, необхідних адвокату для надання правової допомоги клієнту.

До адвокатського запиту додаються посвідчені адвокатом копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, ордера або доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги. Вимагати від адвоката подання разом з адвокатським запитом інших документів забороняється.

Помощь адвоката/юриста в вопросах относительна защиты прав потребителя

Юридична допомога в спадкових справах, спадкові суперечки.

Допомога адвоката/юриста при стягненні боргу за розпискою

 

2. Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, яким направлено адвокатський запит, зобов’язані не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію, копії документів, крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом.

У разі якщо адвокатський запит стосується надання значного обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду адвокатського запиту може бути продовжено до двадцяти робочих днів з обґрунтуванням причин такого продовження, про що адвокату письмово повідомляється не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання адвокатського запиту.

У разі якщо задоволення адвокатського запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як десять сторінок, адвокат зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір таких витрат не може перевищувати граничні норми витрат на копіювання та друк, встановлені Кабінетом Міністрів України.

3. Відмова в наданні інформації на адвокатський запит, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом, крім випадків відмови в наданні інформації з обмеженим доступом.

Додаток:

 

1. Копія свідоцтва №664 від 07.09.2012р. про право на зайняття адвокатською діяльністю Рябініна Д.Д. — 1 арк.

2. Оригінал ордеру на представництво інтересів. – 1 арк.

 

 

«07» жовтня 2016р.

 

Адвокат ________________   Рябінін Д.Д.

 

Остались вопросы
Контактная информация
Адрес: Чернигов, улица Магистратская, 13
Телефон (Адвокат Рябинин Денис Дмитриевич):