АДВОКАТСЬКИЙ ЗАПИТ до УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ — Адвокатоское Объединение Рябинин, Переверзеви Партнеры

АДВОКАТСЬКИЙ ЗАПИТ до УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Апр 29, 2021
21:04

ВИДІЛ  НАТУРІ ЧАСТИНИ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ТА ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ. УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ.

КАТЕГОРІЯ: АДВОКАТ ІЗ ЗЕМЕЛЬНИХ ПИТАНЬ.

 

НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

АДВОКАТ

Рябінін Денис Дмитрович

Свідоцтво № 664від 07 вересня 2012 року

 

14005, Чернігів, Пр. Миру 52 кв. 11, 0462 930261

Начальнику Управління земельних ресурсів

Чернігівської міської ради

14000 м. Чернігів вул. Коцюбинського, 82;

 

адвоката Рябініна Дениса Дмитровича,

14005, Пр. Миру 52 кв.11

тел. (0462)  930-261

представляю інтереси ОСОБА1

 

 

АДВОКАТСЬКИЙ ЗАПИТ

(в порядку ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську

діяльність»)

Згідно договору про надання правової допомоги №__ ОСОБА1 адвокатом Рябініним Денисом Дмитровичем надається правова допомога щодо представництва прав та законних інтересів в судах, а також в інших державних органах з приводу виділу в натурі частини житлового будинку та земельної ділянки.

На підставі ст.ст. 20, 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012р. № 5076, прошу :

1. Надати належним чином завірену копію правовстановлюючого документу на земельну ділянку за АДРЕСА1

2. У разі неможливості надання копії правовстановлюючого документу – надати обґрунтовану відповідь.

1. Адвокатський запит — письмове звернення адвоката до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об’єднань про надання інформації, копій документів, необхідних адвокату для надання правової допомоги клієнту.

До адвокатського запиту додаються посвідчені адвокатом копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, ордера або доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги. Вимагати від адвоката подання разом з адвокатським запитом інших документів забороняється.

2. Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, яким направлено адвокатський запит, зобов’язані не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію, копії документів, крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом.

У разі якщо адвокатський запит стосується надання значного обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду адвокатського запиту може бути продовжено до двадцяти робочих днів з обґрунтуванням причин такого продовження, про що адвокату письмово повідомляється не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання адвокатського запиту.

У разі якщо задоволення адвокатського запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як десять сторінок, адвокат зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір таких витрат не може перевищувати граничні норми витрат на копіювання та друк, встановлені Кабінетом Міністрів України.

3. Відмова в наданні інформації на адвокатський запит, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом, крім випадків відмови в наданні інформації з обмеженим доступом.

Додаток:

1. Копія свідоцтва №664 від 07.09.2012р. про право на зайняття адвокатською діяльністю Рябініна Д.Д. — 1 арк.

2. Оригінал ордеру на представництво інтересів. – 1 арк.

 

«______» _____________ 2016р.

 

Адвокат           ________________                              Рябінін Д.Д.

 

 

Остались вопросы
Контактная информация
Адрес: Чернигов, улица Магистратская, 13
Телефон (Адвокат Рябинин Денис Дмитриевич):