Адвокат по банковским спорам. Юридическая помощь в банковских спорах. — Адвокатоское Объединение Рябинин, Переверзеви Партнеры

Адвокат по банковским спорам. Юридическая помощь в банковских спорах.

Фев 16, 2021
09:02

Контролирующим органом банков является Национальный банк Украины. Зачастую возникае потребность не через суд решать конфликт, а чере контролирующий орган — НБУ.

На примере заявления — жалобы рассмотрим такой вариант.

 

 

До Національного банку України
01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9

 

ОСОБА Володимир Вікторович

14000 м. Чернігів, вул..Незалежності адр

ІПН: 3249202895

 

 

СКАРГА

 

27.12.2010 р року я, ОСОБА Володимир Вікторович, уклав з ПАТКБ «Правекс-банк» уклав договір від 27.12.2015 р.
Відповідно до зазначеного договору мені у ПАТКБ «Правекс-банк» Банк відкриває поточний рахунок у гривнях № адр і здійснює операції за цим рахунком відповідно до чинного законодавства України, нормативних актів Національного банку України та на умовах, визначених цим Договором.

Відсотки за залишками коштів па рахунку адр нараховуються у порядку, викладеному в додатку до цього Договору, що є невідємною частиною цього Договору.

Відповідно договору, Вести комплексне розрахунково-касове обслуговування Клієнта і здійснювати за його дорученням усі розрахункові і касові операції, які передбачені нормативними актами Національного банку України.

Відповідно п. 2.1.6. Списання коштів з рахунку клієнта здійснювати за його дорученням, за його згодою і у випадках, передбачених законодавством України.

П.2.1.11. – Нараховувати та сплачувати відсотки згідно з порядком, викладеним у додатку.

Я заказав та отримав виписку по Рахунку з 01.01.2012 по 20.08.2015, зідно якої банк дійсно нараховував відсотки, але почав самостійно списувати кошти з рахунку на розрахунково-касові операції, які я не здійснював.

Згідно виписки, 21.05.2012 року на рахунку було 555, 72 грн, а через самовільні РКО Банку, вхідне сальдо є пасивним 193,58 грн. Вважаю зазначені дії ПАТКБ «Правекс-банк» протиправними та такими, що не відповідають вимогам чинного законодавства України, а також порушують мої права як користувача особовим рахунком, у зв’язку із наступним.

Згідно ст. 41 Конституції України «Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є недоторканним».

Тобто, самовільно списуючи кошти з рахунку Скаржника, за операції, які він не проводив, банк порушив право приватної власності на внесок, закріплене Конституцією України.
Відповідно до ст. 526 ЦК України зобов’язання повинні виконуватися належним чином відповідно до умов договору, вимог кодексу, актів законодавства, а при відсутності таких вимог — відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Статтею 610 ЦК України передбачено, що порушенням зобов’язання є його невиконання або виконання з порушенням умов визначених змістом зобов’язання (неналежне виконання).

Статтею 4 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківська система України складається з Національного банку України та інших банків, що діють відповідно до положень цього Закону.

Крім того, відповідно до статті 8 Закону України «Про Національний банк України» здійснює банківське регулювання та нагляд за діяльністю банків.

У зв’язку із вище наведеними порушеннями вимог чинного законодавства України ПАТКБ «Правекс-банк» —

ПРОШУ:

 

1. Вжити заходів щодо усунення порушень вимог чинного законодавства України ПАТКБ «Правекс-банк», які полягають у самовільному зменшенні суми коштів з мого рахунку.

2. Зобов’язати ПАТКБ «Правекс-банк» повернути мої грошові кошти назад на рухон з якого вони їх списали, а також нараховані відсотки, відповідно до умов договору.
3. Надати письмову відповідь про результати розгляду даної скарги, у строки передбачені чинним законодавством України.

Додатки:

1. Договір від 27.12.2010р. між ОСОБАим В.В. та ПАТКБ «Правекс-банк».

2. Виписка по рахунку.

 

 

«___» ____________ 2015 року ____________ОСОБА В.В.

 

 

Остались вопросы
Контактная информация
Адрес: Чернигов, улица Магистратская, 13
Телефон (Адвокат Рябинин Денис Дмитриевич):