05.10.16 р. набув чинності Закон про приватних виконавців — Адвокатоское Объединение Рябинин, Переверзеви Партнеры

05.10.16 р. набув чинності Закон про приватних виконавців

Окт 18, 2016
20:10

05.10.16 р. набув чинності ЗУ «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» Вказаний закон визначає основи організації та діяльності з примусового виконання судових рішень і рішень інших органів (посадових осіб) державними та приватними виконавцями.

Перехідними положеннями Закону встановлено, що положення щодо приватних виконавців вводяться в дію через три місці після набрання чинності даного закону.

Приватним виконавцем може бути громадянин України, який досяг 25 років, має вищу юридичну освіту не нижче другого рівня, володіє державною мовою, має стаж роботи у галузі права після отримання відповідного диплома не менше двох років та склав кваліфікаційний іспит.

Приватним виконавцем не може бути особа:

 • яка не відповідає вимогам, встановленим частиною першою цієї статті;
 • визнана судом обмеженою у цивільній дієздатності або недієздатною;
 • яка має не зняту або не погашену в установленому законом порядку судимість;
 • яка вчинила корупційне правопорушення або порушення, пов’язане з корупцією, — протягом трьох років з дня вчинення;
 • якій за порушення вимог законодавства анульовано свідоцтво про право на зайняття нотаріальною чи адвокатською діяльністю або діяльністю арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), яку позбавлено права на здійснення діяльності приватного виконавця, — протягом трьох років з дня прийняття відповідного рішення;
 • звільнена з посади судді, прокурора, працівника правоохоронного органу, з державної служби або служби в органах місцевого самоврядування у зв’язку з притягненням до дисциплінарної відповідальності, — протягом трьох років з дня звільнення.

Встановлено також ряд обмежень щодо сумісництва. Приватний виконавець під час здійснення своєї діяльності не може займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), інструкторської та суддівської практики із спорту та роботи в органах Асоціації приватних виконавців України) або підприємницькою діяльністю.

Для визначення рівня професійної підготовленості осіб, які мають намір здійснювати діяльність приватного виконавця, та вирішення питання щодо надання права на здійснення діяльності приватного виконавця при Міністерстві юстиції України утворюється Кваліфікаційна комісія приватних виконавців (далі — Кваліфікаційна комісія) (ч.1 ст. 19 Закону).

Особа, яка виявила намір здійснювати діяльність приватного виконавця, до подання заяви про допуск до складення кваліфікаційного іспиту зобов’язана пройти навчання і стажування приватного виконавця. Загальний строк навчання і стажування приватного виконавця не може перевищувати трьох місяців. Від проходження стажування приватного виконавця звільняються особи, які мають стаж роботи державного чи приватного виконавця, адвоката, нотаріуса, арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) не менше одного року або помічника приватного виконавця не менше двох років (ст. 20 Закону)

Також 05.10.16 р. набуває чинності Порядок виплати винагород державним
виконавцям та їх розмірів і розміру основної винагороди приватного виконавця затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від від 08.09. 2016 р. № 643, яким встановлено наступні розміри винагород

Винагорода державного виконавця встановлюється к наступному розмірі

 • 2 відсотки стягнутої суми або вартості майнаборжника, переданого стягувачу за виконавчим документом, — державному виконавцю, на виконанні у якого перебував (перебуває) виконавчий документ;
 • 0,5 відсотка стягнутої суми або вартості майна боржника, переданого стягувачу за виконавчим документом, — керівнику органу державної виконавчої служби та його заступникам, яким безпосередньо підпорядкований державний виконавець.
 • за фактичне виконання документу немайнового характеру в повному обсязі, виплачується винагорода в розмірі однієї мінімальної заробітної плати, якщо боржником за виконавчим документом є фізична особа, та двох мінімальних заробітних плат, якщо боржником за виконавчим документом є юридична особа.

Винагорода приватного виконавця встановлюється у наступному розмірі

 • за повне або часткове виконання виконавчого документа майнового характеру виплачується основна винагорода у розмірі 10 відсотків стягнутої ним суми або вартості майна, що підлягає передачі за виконавчим документом.
 • за фактичне виконання в повному обсязі виконавчого документа немайнового характеру, за яким боржником є фізична особа, виплачується винагорода в розмірі двох мінімальних заробітних плат та за виконавчим документом немайнового характеру, за яким боржником є юридична особа, — в розмірі чотирьох мінімальних заробітних плат.
Остались вопросы
Контактная информация
Адрес: Чернигов, улица Магистратская, 13
Телефон (Адвокат Рябинин Денис Дмитриевич):