Нова пошта, адвокат, Чернігів — Адвокатоское Объединение Рябинин, Переверзеви Партнеры

Незаконне звільнення: Суд з ТОВ «НОВА ПОШТА». На користь Клієнта Стягнуто 709 000,00 грн., поновлено Клієнта на роботі.

Ноя 16, 2021
09:11

Київським апеляційним судом винесено рішення по справі 751/4620/20 позовом Клієнта адвокатського об’єднання «Рябінін, Переверзєв та Партнери»  до ТОВ «Нова Пошта» про визнання незаконним та скасування наказу про звільнення, поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Мотивуючи позовні вимоги, позивачем зазначено про те, що з 12 серпня 2014 року він перебував у трудових відносинах з ТОВ «НОВА ПОШТА», перебуваючи на посаді начальника відділу регіональних продажів № 1 «Центр». Зазначав, що наказом відповідача від 19 червня 2020 року № 116-к його було звільнено із займаної посади у зв’язку із скороченням штату працівників, п. 1 ст. 40 КЗпП України. Трудову книжку отримано 23 червня 2020 року.

Оскільки його звільнення відбулось на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП України, зазначає, що відповідачем не надано доказів про те, що у ТОВ «Нова Пошта» відбулися зміни в організації виробництва і праці, що призвело до значного скорочення чисельності та штату працівників, в тому числі скорочення посади начальника відділу регіональних продажів № 1 «Центр» Управління регіональних продажів Департаменту продажів корпоративним клієнтам комерційна дирекція. Також йому не було запропоновано іншу роботу на тому самому підприємстві, не були запропоновані всі інші вакантні посади, які з’явились з дня попередження та існували про день звільнення останнього з підприємства, чим допущено порушення ч. З ст. 49-2 КЗпП України.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Нова Пошта» (код ЄДРПОУ 31316718, що знаходиться за адресою: вулиця Столичне шосе, буд 103 корп. 1 поверх 9 м. Київ ) на користь Клієна АБ «Рябінін, Переверзєв та Партнери» 709 867 гри 90 коп. (сімсот д е в ’ять тисяч вісімсот шістдесят сім гривень

дев ’яносто копійок) середнього заробітку за час вимушеного прогулу з 20 червня 2020 року до 28 липня 2021 року, 1680 гри. 60 коп. ( одна тисяча шістсот вісімдесят гривень шістдесят копійок ) сплаченого судового збору та 6000 гри (шість тисяч гривень) понесених витрат по оплаті правничої допомоги.

Остались вопросы
Контактная информация
Адрес: Чернигов, улица Магистратская, 13
Телефон (Адвокат Рябинин Денис Дмитриевич):